Bane NOR klargjøres for full drift

Bane NOR klargjøres for full drift

- Bane NOR skal først og fremst ha ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut jernbanenettet vårt, og nå legger vi til rette for en effektiv drift av foretaket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Regjeringen er i gang med en omfattende modernisering av den norske jernbanen. Dette skal gi folk flest og næringslivet en mer effektiv transporthverdag. Historisk høye bevilgninger gjør at vi kan vedlikeholde infrastrukturen vi har og bygge nye anlegg for å øke kapasiteten. Når så mye penger investeres, må vi sikre at vi har en så god organisering som mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har lagt fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2017. Hensikten er å få Stortingets godkjenning til å overføre eiendeler og forpliktelser fra Jernbaneverket og fra NSB AS til Bane NOR SF, slik at foretaket kan være i full drift fra årsskiftet.

Forvaltningen av alle jernbaneeiendommer samles i foretaket

Som en del av moderniseringen av jernbanesektoren blir Jernbaneverket erstattet av Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR SF fra 1. januar 2017. Flesteparten av Jernbaneverkets oppgaver og ansatte overføres da til Bane NOR SF. I tillegg blir eiendomsselskapet Rom Eiendom AS overført fra NSB AS til foretaket i første halvdel av 2017.

- I dag er ansvaret for forvaltning av jernbaneeiendom delt mellom Jernbaneverket og NSB AS. Regjeringen foreslår nå å samle eierskap til eiendommene på ett sted, for å sikre bedre og mer helhetlig forvaltning av jernbaneeiendom. Dette gir bedre muligheter til å utvikle jernbanen som en attraktiv transportform, sier samferdselsministeren.

Bane NOR SF overtar eiendeler for 143 milliarder kroner

Jernbaneinfrastrukturen i Norge er bygd opp gjennom generasjoner. Eiendelene som skal overføres fra Jernbaneverket til Bane NOR SF i januar 2017 er verdsatt til 143 milliarder kroner. Disse eiendelene omfatter blant annet grunneiendom, infrastruktur, bygninger, anlegg under utførelse og maskiner. Eiendelene skal benyttes til å levere en god, sikker og tilgjengelig infrastruktur for transport av både passasjerer og gods.

Foretaket overtar også ansvaret for gjeld og andre forpliktelser fra Jernbaneverket.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen