Bane NOR klargjøres for full drift

Bane NOR klargjøres for full drift

- Bane NOR skal først og fremst ha ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut jernbanenettet vårt, og nå legger vi til rette for en effektiv drift av foretaket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Regjeringen er i gang med en omfattende modernisering av den norske jernbanen. Dette skal gi folk flest og næringslivet en mer effektiv transporthverdag. Historisk høye bevilgninger gjør at vi kan vedlikeholde infrastrukturen vi har og bygge nye anlegg for å øke kapasiteten. Når så mye penger investeres, må vi sikre at vi har en så god organisering som mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har lagt fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2017. Hensikten er å få Stortingets godkjenning til å overføre eiendeler og forpliktelser fra Jernbaneverket og fra NSB AS til Bane NOR SF, slik at foretaket kan være i full drift fra årsskiftet.

Forvaltningen av alle jernbaneeiendommer samles i foretaket

Som en del av moderniseringen av jernbanesektoren blir Jernbaneverket erstattet av Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR SF fra 1. januar 2017. Flesteparten av Jernbaneverkets oppgaver og ansatte overføres da til Bane NOR SF. I tillegg blir eiendomsselskapet Rom Eiendom AS overført fra NSB AS til foretaket i første halvdel av 2017.

- I dag er ansvaret for forvaltning av jernbaneeiendom delt mellom Jernbaneverket og NSB AS. Regjeringen foreslår nå å samle eierskap til eiendommene på ett sted, for å sikre bedre og mer helhetlig forvaltning av jernbaneeiendom. Dette gir bedre muligheter til å utvikle jernbanen som en attraktiv transportform, sier samferdselsministeren.

Bane NOR SF overtar eiendeler for 143 milliarder kroner

Jernbaneinfrastrukturen i Norge er bygd opp gjennom generasjoner. Eiendelene som skal overføres fra Jernbaneverket til Bane NOR SF i januar 2017 er verdsatt til 143 milliarder kroner. Disse eiendelene omfatter blant annet grunneiendom, infrastruktur, bygninger, anlegg under utførelse og maskiner. Eiendelene skal benyttes til å levere en god, sikker og tilgjengelig infrastruktur for transport av både passasjerer og gods.

Foretaket overtar også ansvaret for gjeld og andre forpliktelser fra Jernbaneverket.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen