Nytt system for fjernstyring av togtrafikken er en del av de 20 mrd.kr. Bane NOR investerer i modernisering av jernbanen de kommende ti år.
Nytt system for fjernstyring av togtrafikken er en del av de 20 mrd.kr. Bane NOR investerer i modernisering av jernbanen de kommende ti år. (Foto: Hilde Lillejord)

Bane NOR digitaliserer jernbanen – storkontrakt til Thales

Bane NOR tildeler Thales kontrakt for ny programvareløsning for styring av togtrafikken. Systemet skal gi en mer pålitelig og punktlig styring av trafikken, og er et betydelig steg i en omfattende modernisering av jernbanen.

  • ERTMS
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten for utvikling av fjernstyringssystemet TMS (Traffic Management System) har en verdi på om lag 600 millioner kroner. Løsningen vil erstatte tre gamle systemer, og skal bidra til bedre avvikshåndtering og færre forsinkelser.

Investeringen er et betydelig og viktig skritt inn i en norsk jernbanerevolusjon. Bane NOR skal i løpet av en tiårsperiode investere mer enn 20 milliarder kroner i digitalisering og automatisering av jernbanen. Det skjer gjennom Bane NORs ERTMS-satsing (European Rail Traffic Management System), og vil bringe Norge helt i front med å ta i bruk digital teknologi i jernbanesektoren.

Tildeling av TMS-kontrakten er et betydelig og viktig skritt videre i moderniseringen av jernbanen.

- Sverre Kjenne

ERTMS er en europeisk standard for styring av tog. Standarden legger opp til en forenkling av infrastrukturen ved å flytte signaler fra sporet over i togene. Togene kommuniserer kontinuerlig med sentrale datamaskiner. Et tog med ERTMS skal kunne kjøre på alle togstrekninger i Europa som er bygget i henhold til samme standard.

To store kontrakter

Første halvår 2018 byr på flere store milepæler. I tillegg til TMS-kontrakten skal det i løpet av våren signeres ytterligere to store kontrakter. De andre to kontraktene gjelder fornyelse av alle jernbanens signalsystemer, og ombygging av togenes kontrollsystem for å tilpasse disse til ERTMS.

Konserndirektør Sverre Kjenne i Bane NOR sier tildeling av TMS-kontrakten er et betydelig og viktig skritt videre i moderniseringen av jernbanen. Foto: Thor Erik Skarpen

-Tildeling av TMS-kontrakten er et betydelig og viktig skritt videre i moderniseringen av jernbanen. Vi har store forventninger til Thales´ evne til sammen med oss å utvikle et stadig mer pålitelig og punktlig system for styring av togtrafikken, uttaler konserndirektør Sverre Kjenne i Bane NOR.

Verdens mest moderne TMS-system

Thales har over 100 års historie i Norge, og har levert flere løsninger til Bane NOR. Thales gruppen har 64.000 ansatte i 56 land og hadde en omsetning på 145 milliarder kr. i 2016.

- Bane NOR har svært høye ambisjoner, og ønsker å være av de fremste i verden på digitalisering av jernbanen. Vi er svært glade for å kunne sikre dette med verdens mest moderne TMS-system. Løsningen vil forbedre togets punktlighet og legge til rette for mobilitet av mennesker og varer over hele landet. Sammen skal vi sikre utviklingen av jernbanenettet og bidra til Norges videre økonomiske utvikling og digitalisering, sier Yves Joannic, Thales VP Main Line Signalling.

- Thales er glade for den tillitserklæring det er å bli valgt som leverandør av den sentrale komponenten i digitaliseringen av norsk jernbane. Det er en tillit jeg er trygg på at vi skal vise oss fortjent til. Som pådriver for digitalisering, er Thales takknemlig for å kunne bidra til at Bane NOR oppfyller sitt samfunnsoppdrag, sier Tom Tuhus, administerende direktør i Thales Norway

Det trår nå i kraft en 14 dagers klagefrist på tildelingen. Etter planen vil kontrakten bli signert av partene rundt 12.mars. 

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen