Ordfører Lisbeth Hammer Krog fra Bærum kommune, konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og Bernt Sverre Mehammer fra Multiconsult.
Ordfører Lisbeth Hammer Krog fra Bærum kommune, konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og Bernt Sverre Mehammer fra Multiconsult. (Foto: Multiconsult)

Bærum er Norges mest fremtidsrettede bykommune

Bærum er på topp som den mest fremtidsrettede norske bykommunen, viser en byindeks utarbeidet av rådgivingsselskapet Multiconsult. På de to neste plassene kommer Sola og Stavanger.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

71 norske bykommuner er vurdert etter hvor fremtidsrettet de er når det gjelder kultur for verdiskaping, kompetanse, økonomisk tetthet og stedskvalitet.

– Listen viser at størrelse og oljetilknytning er viktig, men også at det er mulig å bygge en kultur for verdiskaping i alle slags byer. Stavanger-regionen og Oslo-regionen preger topplisten, men også storbyene Trondheim og Bergen er blant de 10 mest fremtidsrettede bykommunene, forteller Bernt Sverre Mehammer, leder for urban mobilitet og verdiskaping i rådgivingsselskapet Multiconsult.

Han påpeker at de mindre byene Kongsberg og Ålesund også er blant de ti beste byene, noe som viser at byer kan lykkes på tross av størrelse og olje. For Kongsbergs del handler det om en flere hundre år gammel tradisjon med teknologisk spisskompetanse fra åpningen av sølvgruvene, mens for Ålesund er det klare spor av den sunnmørske kremmerånden.

Bærum på topp

Bærum kommer aller best ut av de 71 bykommunene, og høy kompetanse, god produktivitet og økonomisk virksomhet, samt nærhet til hovedstaden Oslo er faktorer som bidrar til å sikre topplasseringen.

– Vi har lenge jobbet etter visjonen «Sammen, skaper vi fremtiden». Denne prisen er svært gledelig og den forteller oss at vi er på rett vei. Jeg gleder meg til å komme hjem og dele nyheten med alle de flinke folkene i rådhuset, de smarte innbyggerne og det kompetente næringslivet, sier Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune.

Dette er de 10 mest fremtidsrettede bykommunene i Norge, ifølge Multiconsults byindeks:

1. Bærum
2. Sola
3. Stavanger
4. Oslo
5. Kongsberg
6. Sandnes
7. Bergen
8. Trondheim
9. Bryne
10. Ålesund

Verdiskaping viktigere fremover

– Globalisering, klimaendringer og eldrebølgen utfordrer Norges velstand. For å bevare posisjonen som et av verdens beste land å bo i, må vi fremover ha sterkere fokus på hvordan vi legger til rette for fremtidsrettede bedrifter og verdiskaping. Byindeksen er et verktøy som byene kan bruke til å bli bevisst hvordan de ligger an og hva de kan forbedre, sier Bernt Sverre Mehammer.

Norges mest fremtidsrettede bykommune ble kåret på konferansen Evolve Arena 6. desember.

Fakta om Byindeksen

Indeksen rangerer 71 norske bykommuner med over 10 000 innbyggere etter hvordan de samlet skårer på ti indikatorer. De ti indikatorene er delt i fire hovedområder: kultur for verdiskaping, kompetanse, økonomisk tetthet (agglomerasjon) og stedskvalitet.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen