Bærekraftig vannkraftsutvikling for Mekongelven

Bærekraftig vannkraftsutvikling for Mekongelven

Multiconsult har, i samarbeid med Deltares (Nederland) og BOKU Universitetet (Østerrike), utviklet første versjon av retningslinjer for bærekraftig vannkraftsutvikling for Mekongelven.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet heter Hydropower Environmental Impact Mitigation on the Mekong Mainstream and Tributaries. Retningslinjene og manualen finnes på Mekong River Commission sin egen hjemmeside.

Studiet kan påvirke fremtidig utvikling av vannkraftutbygging i Mekongregionen (Laos, Kambodsja, Thailand og Vietnam) i en mer bærekraftig retning. Det kan også fungere som et oppslagsverk for beste praksis i relasjon til miljøtiltak internasjonalt.

Multiconsult presenterer for Verdensbanken

De foreløpige resultatene fra studiet, retningslinjene og manualen, samt beskrivelse av gjenstående arbeid, ble i mars presentert på konferansen – Asia 2016, Water Resources and Hydropower Development i Laos.

- Det var stor interesse for studiet fra en mengde delegater. Verdensbanken har invitert Multiconsult og Deltares over til Washington D.C. høsten 2016, for å presentere studiet for deres ansatte, sier Leif Birger Lillehammer, prosjektleder (Team Leader) for studiet.

Teamet i studiet er flerfaglig sammensatt med nær 20 eksperter fra Norge, England, Nederland, Østerrike og Australia.

Tester miljøtiltak og retningslinjer

Første versjon av retningslinjene og manualen markerer slutten på de to første fasene av studiet, som startet i januar 2015. Studiet er planlagt ferdigstilt etter fase 4, i juli 2017.

- Vi er nå inne i fase 3, som vil pågå ut 2016, hvor vi vil teste retningslinjer og foreslåtte miljøtiltak for fem planlagte dammer på hoved-vassdraget nord for Vientiane i Laos i et pilotstudie. Dette inkluderer vannkraftverket Xayabury som er under bygging og har innebygget et avansert fiskepassasjesystem, forklarer Lillehammer.

Testingen vil foregå gjennom avansert og integrert hydrologisk-, hydraulisk-, sediment, vannbalanse- og vannkrafts- modellering. Målet er å vurdere og komme frem til de beste miljøtiltakene vurdert opp mot og integrert med de beste tekniske og økonomiske løsningene.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen