Bærekraftig vannkraftsutvikling for Mekongelven

Bærekraftig vannkraftsutvikling for Mekongelven

Multiconsult har, i samarbeid med Deltares (Nederland) og BOKU Universitetet (Østerrike), utviklet første versjon av retningslinjer for bærekraftig vannkraftsutvikling for Mekongelven.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet heter Hydropower Environmental Impact Mitigation on the Mekong Mainstream and Tributaries. Retningslinjene og manualen finnes på Mekong River Commission sin egen hjemmeside.

Studiet kan påvirke fremtidig utvikling av vannkraftutbygging i Mekongregionen (Laos, Kambodsja, Thailand og Vietnam) i en mer bærekraftig retning. Det kan også fungere som et oppslagsverk for beste praksis i relasjon til miljøtiltak internasjonalt.

Multiconsult presenterer for Verdensbanken

De foreløpige resultatene fra studiet, retningslinjene og manualen, samt beskrivelse av gjenstående arbeid, ble i mars presentert på konferansen – Asia 2016, Water Resources and Hydropower Development i Laos.

- Det var stor interesse for studiet fra en mengde delegater. Verdensbanken har invitert Multiconsult og Deltares over til Washington D.C. høsten 2016, for å presentere studiet for deres ansatte, sier Leif Birger Lillehammer, prosjektleder (Team Leader) for studiet.

Teamet i studiet er flerfaglig sammensatt med nær 20 eksperter fra Norge, England, Nederland, Østerrike og Australia.

Tester miljøtiltak og retningslinjer

Første versjon av retningslinjene og manualen markerer slutten på de to første fasene av studiet, som startet i januar 2015. Studiet er planlagt ferdigstilt etter fase 4, i juli 2017.

- Vi er nå inne i fase 3, som vil pågå ut 2016, hvor vi vil teste retningslinjer og foreslåtte miljøtiltak for fem planlagte dammer på hoved-vassdraget nord for Vientiane i Laos i et pilotstudie. Dette inkluderer vannkraftverket Xayabury som er under bygging og har innebygget et avansert fiskepassasjesystem, forklarer Lillehammer.

Testingen vil foregå gjennom avansert og integrert hydrologisk-, hydraulisk-, sediment, vannbalanse- og vannkrafts- modellering. Målet er å vurdere og komme frem til de beste miljøtiltakene vurdert opp mot og integrert med de beste tekniske og økonomiske løsningene.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/21. februar 2018

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Den bærekraftige membranleverandøren Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter til Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt noensinne – nemlig ferjefri E39. Les hele saken

Til toppen