Avtalen om rute- takst og billettsamarbeid i Trøndelag ble signert 31.august av Adm dir i AtB Janne Sollie (tv), samferdselssjef Erlend Solem i Trøndelag og direktør for Marked og samfunn Hanne Bertnes Norli i Jernbanedirektoratet.
Avtalen om rute- takst og billettsamarbeid i Trøndelag ble signert 31.august av Adm dir i AtB Janne Sollie (tv), samferdselssjef Erlend Solem i Trøndelag og direktør for Marked og samfunn Hanne Bertnes Norli i Jernbanedirektoratet. (Foto: Njål Svingheim)

Avtale om enklere kollektivreiser i Trøndelag

Jernbanedirektoratet har nå inngått en avtale om rute-, takst og billettsamarbeid med Trøndelag fylkeskommune og kollektivtrafikkselskapet AtB AS. Avtalen vil gjøre det enklere å reise kollektivt uavhengig av hvilket transportmiddel som brukes.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi ser dette som et viktig første skritt på veien mot helt sømløse reiser i Trøndelag, sier samferdselssjef Erlend Solem i Trøndelag Fylkeskommune. Avtalen vil gjelde fra juni 2020 når den konkurranseutsatte togtrafikken i Trafikkpakke 2 nord skal starte. Fra starten av sikrer avtalen at man kan reise gjennomgående på buss og tog med periodebillett i Trondheim og omegnskommunene, det vil si i takstsone A fra Ler i sør til Hommelvik i nord med AtBs priser. Dette fører også til lavere priser på gjennomgående billetter.  I de øvrige sonene kan man kjøpe et sonetillegg på periodebilletten for reise med tog og buss. Det blir også  bedre og mer enhetlig reiseinformasjon for all kollektivtrafikk. 

Trønderbanen skal få nye tog med større kapasitet og økt frekvens de nærmeste årene. Foto: Njål Svingheim

– Fylkeskommunen og AtB er opptatt av å videreutvikle dette etter hvert som vi forhåpentlig får et bedre togtilbud på Trønderbanen, sier Solem.

Lokal- og regiontogene i Trondheimsregionen har timesfrekvens, med halvtimesruter i rushtiden. Nye togsett med bedre kapasitet og fast halvtimesfrekvens er planlagt og er en del av handlingsprogrammet for jernbanen de nærmeste årene. Når det er på plass vil bussrutene i Trøndelag i større grad mate kunder inn på toget på knutepunkter på samme måte som på f.eks Jærbanen.

Sammen AtBs busser (under) skal dette utgjøre et sømløst kollektivtilbud i Trondheim og Trøndelag. Foto: Njål Svingheim

Avtalen som nå er inngått mellom Jernbanedirektoratet, Trøndelag Fylkeskommune og AtB er den andre i sitt slag. Den første avtalen ble inngått mellom direktoratet, Rogaland Fylkeskommune og kollektivselskapet Kolumbus høsten 2017.

– Det er en viktig milepæl for oss at vi nå har fått på plass en slik avtale også i Trøndelag, sier Hanne Bertnes Norli som er direktør for Marked og samfunn i Jernbanedirektoratet. Vi tar også sikte på at avtalen kan bygges ut etter hvert slik at vi kan gjøre det enda enklere å reise kollektivt i Trøndelag framover, sier hun.

Fakta, avtale om rute- takst- og billettsamarbeid i Trøndelag

  • Tog og AtBs rutetilbud skal danne et sammenhengende transportnettverk i Trøndelag
  • Samarbeidet skal gjøre det enkelt å kjøpe billett for reiser med flere transportmidler
  • Både AtB og togselskapet skal kunne selge, lese av og kontrollere billettene
  • Fra starten av gjelder alle periodebilletter i sone A på både buss og tog etter AtBs priser
  • For reiser utenfor sone A eller til og fra sone A kan et AtB sonetillegg kjøpes til togbilletten ved kombinasjon av tog og bussreise, (gjelder periodebilletter).
  • Alle billetter, rute- og reiseinformasjon skal være tilgjengelig gjennom Enturs app og reiseplanlegger.
  • Avtalen gjelder fra juni 2020

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen