Avslår søknad om tynnere frostsikring på ny E6-strekning

Avslår søknad om tynnere frostsikring på ny E6-strekning

Vegdirektoratet sier nei til Nye Veiers søknad om tynnere frostsikring på E6 i Hedmark og Oppland.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Redusert frostsikring av vegen øker faren for telehiv. Konsekvensene av telehiv er økte trafikant- og vedlikeholdskostnader og i verste fall redusert trafikksikkerhet og framkommelighet.

Inntil en meter tynnere

– Det gir derfor bedre utnyttelse av samfunnets midler å bygge tilstrekkelig robuste veger, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

[factbox id="1"]

Ja til gjenbruk av dagens E6

Men Vegdirektoratet er positivt til at store deler av dagens E6 mellom Kolomoen (sør for Stange) til Ensby (nord for Lillehammer) gjenbrukes under forutsetning av at vegen har tålt frostpåkjenningene over tid. Disse strekningene er bygget ut mellom 1970 og 1994.

God frostsikring – god økonomi

Da reglene sist ble revidert i 2014 skjedde det etter råd fra fagmiljø i og utenfor Statens vegvesen. Dagens bestemmelser har tatt hensyn til erfaringer med telehiv, utvikling av materialer og byggemetoder. Det er også lagt vekt på at klimaendringer kan innebære endringer i fryse- og tineperioder gjennom året. Å sørge for god frostsikring er svært kostnadseffektivt, viser analyser Statens vegvesen har utført.

– På denne bakgrunn har norske veger ikke blitt dimensjonert med for mye frostsikring, framholder Bettina Sandvin.

Nye Veier: Bra med avklaring

[img id="1"]

– Det er bra at vi har fått avklart hvordan regelverket skal tolkes angående frostsikring, sier Øyvind Moshagen, Nye Veiers prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen i en pressemelding fra selskapet.

Vegdirektoratet har gitt oss tydelige og gode avklaringer på hvordan vi skal forstå veinormalen knyttet både til krav ved bygging av to nye felt ved siden av eksisterende vei og der det legges ny trase for hele firefeltsveien, heter det videre i pressemeldingen. Strekningene som skal gjenbrukes, er bygget ut mellom 1970 og 1994. Den er bygget med vesentlig tynnere overbygning enn dagens regelverk tilsier og har vist seg å tåle frostpåkjenningene godt over tid.

– Vegdirektoratets tydeliggjøring er vesentlig for oss. Dette vil gjøre det mulig for Nye Veier å utvikle enda mer av eksisterende vei på en samfunnsøkonomisk og kvalitetsmessig god måte, sier Moshagen.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen