​Avinors jet biodrivstoff inneholder ikke palmeolje

​Avinors jet biodrivstoff inneholder ikke palmeolje

Det er for tiden sterk negativt mediefokus på PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) brukt som råstoff til produksjon av biodiesel til vegtransporten. Det er viktig å informere om at det jet biodrivstoffet Avinor nå tilbyr alle flyselskap på Oslo Lufthavn ikke inneholder palmeolje eller avfallsproduktet PFAD fra palmeoljeproduksjonen.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Air BP er leverandør av det jet biodrivstoffet som nå blir solgt til flyselskap på Oslo Lufthavn. Air BP har allerede inngått avtale om en leveranse på til sammen 1,25 millioner liter til Lufthansa Group, KLM, og SAS. Målet er å øke andelen innblandet jet biodrivstoff gradvis i årene framover og etablere en fast kommersiell leveranse av jet biodrivstoff til Oslo Lufthavn.

Air BP får den første leveransen av jet biodrivstoff fra det Finland-baserte selskapet Neste Porvoo via SkyNrg, en megler som har spesialisert seg på å skaffe og levere biodrivstoff. SkyNrg har opprettet et bærekraftstyre med eksterne, frivillige organisasjoner, som World Wildlife Fund, som styremedlemmer.

Jet biodrivstoffet produseres fra planten Camelina. Camelina-oljen blir levert i regi av ITAKA (the Intiative Towards sustAinable Kerosene for Aviation) og produseres i Spania av Camelina Company Espana (CCE). ITAKA er et samarbeidsprosjekt med formål å fremme utvikling og bruk av bærekraftig biodrivstoff i Europa. Det finansieres av EU.

Avinor har hele tiden hatt fokus på at det biodrivstoffet vi tilbyr våre kunder på flyplassene skal være bærekraftig. Vi har forholdt oss til bærekraftkriteriene for biodrivstoff som myndighetene har satt, og vi har i alle våre kontrakter og aktiviteter vært svært tydelige på at vi ikke skal benytte biodrivstoff basert på palmeolje. Vi vil også i framtiden etterspørre biodrivstoff fra andre råstoff enn PFAD, for på den måten å bidra til en så rask utfasing av PFAD som mulig.

Avinor har øremerket inntil 100 millioner kroner over en tiårsperiode (2013-2022) for tiltak og prosjekter som kan bidra til å fase inn biodrivstoff i norsk luftfart, gjerne produsert i Norge. Den mest interessante råvaren i Norge ser ut til å være avfall fra skogsindustrien. I følge industrien selv vil dette råstoffet sannsynligvis vil kunne dekke en stor del av behovet, men ikke alt. Det vil fortsatt være behov for import av bærekraftig biodrivstoff. Fullskala produksjon av biodrivstoff fra norsk skogvirke kan realiseres fra 2020–2025.

Avinor samarbeider med blant andre ZERO for å sørge for at biodrivstoffet konsernet benytter til enhver tid tilfredsstiller gjeldende «best practice» mht bærekraft. Men vi er også avhengig av at myndighetene lager gode og robuste bærekraftkriterier.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen