Avinor selger hotelleiendom på Oslo Lufthavn

Avinor selger hotelleiendom på Oslo Lufthavn

Eiendommen er utleid på langsiktig kontrakt til Rezidor Hotels Norway og salget vil ikke påvirke hotelldriften.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Salget vil gjennomføres ved overdragelse av 100 % av aksjene i de to selskapene Hotell Vestre AS og Hotell Vestre Tomteselskap AS. Partene er enige om en eiendomsverdi før fradrag for rabatt for fremtidige mindreavskrivninger på MNOK 1 580. Salget vil gjennomføres inneværende år og vil gi Avinorkonsernet en regnskapsmessig gevinst på nærmere MNOK 1 300 i 4. kvartal 2015.

- Vi har eid eiendommen siden vi oppførte hotellet i 1998, og det har vært en spennende og lønnsom investering for Avinor. Vi selger nå eiendommen som et ledd i finansieringen av konsernets omfattende investeringer nå og i årene framover, uttaler Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen.

- Radisson Blu på Oslo Lufthavn er en stor og meget langsiktig investering for oss som familieeid selskap. Vi er godt fornøyd med at vi nådde opp i konkurransen. Vi betalte en skarp pris, men overtar et flott hotell som vi føler oss sikre på vil fortsette å levere sterke tall fremover - spesielt når Gardermoen blir ytterligere utvidet, uttaler Ole G. Ottersland.

[img id="1"]

Heilo Eiendom AS har bistått Avinor i forbindelse med salget.

- Vi har markedsført eiendommen bredt mot norske, og mot internasjonale investorer via vår samarbeidspartner Savills. Et stort antall investorer har vist interesse for eiendommen og vi er godt fornøyd med at det nå er oppnådd enighet om et salg etter en prosess med stor grad av profesjonalitet både på selger- og kjøpersiden, uttaler Trond Sejersted Bødtker i Heilo Eiendom AS.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen