Avinor selger hotelleiendom på Oslo Lufthavn

Avinor selger hotelleiendom på Oslo Lufthavn

Eiendommen er utleid på langsiktig kontrakt til Rezidor Hotels Norway og salget vil ikke påvirke hotelldriften.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Salget vil gjennomføres ved overdragelse av 100 % av aksjene i de to selskapene Hotell Vestre AS og Hotell Vestre Tomteselskap AS. Partene er enige om en eiendomsverdi før fradrag for rabatt for fremtidige mindreavskrivninger på MNOK 1 580. Salget vil gjennomføres inneværende år og vil gi Avinorkonsernet en regnskapsmessig gevinst på nærmere MNOK 1 300 i 4. kvartal 2015.

- Vi har eid eiendommen siden vi oppførte hotellet i 1998, og det har vært en spennende og lønnsom investering for Avinor. Vi selger nå eiendommen som et ledd i finansieringen av konsernets omfattende investeringer nå og i årene framover, uttaler Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen.

- Radisson Blu på Oslo Lufthavn er en stor og meget langsiktig investering for oss som familieeid selskap. Vi er godt fornøyd med at vi nådde opp i konkurransen. Vi betalte en skarp pris, men overtar et flott hotell som vi føler oss sikre på vil fortsette å levere sterke tall fremover - spesielt når Gardermoen blir ytterligere utvidet, uttaler Ole G. Ottersland.

[img id="1"]

Heilo Eiendom AS har bistått Avinor i forbindelse med salget.

- Vi har markedsført eiendommen bredt mot norske, og mot internasjonale investorer via vår samarbeidspartner Savills. Et stort antall investorer har vist interesse for eiendommen og vi er godt fornøyd med at det nå er oppnådd enighet om et salg etter en prosess med stor grad av profesjonalitet både på selger- og kjøpersiden, uttaler Trond Sejersted Bødtker i Heilo Eiendom AS.

BANE/15. oktober 2018

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen. I overkant av 1 000 av Bane NORs 4 500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. Les hele saken

Til toppen