Avinor på klimakonferansen i Paris

Avinor på klimakonferansen i Paris

Tidligere denne uken var Avinor tilstede på klimakonferansen i Paris (COP21), der miljørådgiver Olav Mosvold Larsen presenterte arbeid som mange i Avinor har bidratt til, nemlig innfasing av biojetdrivstoff og kurvede innflygninger.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Luftfartsindustrien har en sentral rolle i reduksjonen av globale CO₂-utslipp. Under klimakonferansen i Paris arrangeres det flere sesjoner der ulike tiltak for å redusere industriens utslipp diskuteres. Tidligere denne uken deltok Avinor i et panel der case-studier av en rekke grønne initiativer i luftfarten ble presentert.

Sammen med representanter fra blant andre ICAO, Boeing, United Airlines, NATS og ACI Europe, holdt Olav Mosvold Larsen en presentasjon av to av Avinors mange spennende miljøbidrag – biojetdrivstoffprosjektet og kurvede innflygninger på OSL.

GPS-navigasjon gir miljøeffekt

Kurvede innflygninger er det siste tilskuddet til utviklingen av luftrommet ved Oslo Lufthavn. Mosvold Larsen fortalte hvordan bruk av satellittnavigasjon og moderne fly- instrumentering har gjort innflygingsrutene kortere og mer nøyaktige.

- Dette bidrar til å redusere både støy og CO₂-utslipp, og er et verdifullt verktøy for å nå industriens miljømål, og er slik med på å sikre godt omdømme og konkurranseevne, sa Mosvold Larsen.

Biodrivstoff til alle flyselskap

Norsk luftfartsbransje har samarbeidet om å utvikle bærekraftig biojetdrivstoff siden 2007. Flere prosjekter har blitt gjennomført, deriblant en omfattende kartlegging av mulighetene for å produsere biodrivstoff i Norge med energivirke fra skogsindustrien.

Mosvold Larsen kunne fortelle tilhørerne i Paris at Oslo Lufthavn, sammen med partnerne Air BP, Lufthansa Group, KLM og SAS nå er klare for neste steg: Planen er (riktignok noe forsinket) at i første kvartal 2016 blir Norges hovedflyplass verdens første hub som kan tilby biodrivstoff til alle flyselskap.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen