Avinor på klimakonferansen i Paris

Avinor på klimakonferansen i Paris

Tidligere denne uken var Avinor tilstede på klimakonferansen i Paris (COP21), der miljørådgiver Olav Mosvold Larsen presenterte arbeid som mange i Avinor har bidratt til, nemlig innfasing av biojetdrivstoff og kurvede innflygninger.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Luftfartsindustrien har en sentral rolle i reduksjonen av globale CO₂-utslipp. Under klimakonferansen i Paris arrangeres det flere sesjoner der ulike tiltak for å redusere industriens utslipp diskuteres. Tidligere denne uken deltok Avinor i et panel der case-studier av en rekke grønne initiativer i luftfarten ble presentert.

Sammen med representanter fra blant andre ICAO, Boeing, United Airlines, NATS og ACI Europe, holdt Olav Mosvold Larsen en presentasjon av to av Avinors mange spennende miljøbidrag – biojetdrivstoffprosjektet og kurvede innflygninger på OSL.

GPS-navigasjon gir miljøeffekt

Kurvede innflygninger er det siste tilskuddet til utviklingen av luftrommet ved Oslo Lufthavn. Mosvold Larsen fortalte hvordan bruk av satellittnavigasjon og moderne fly- instrumentering har gjort innflygingsrutene kortere og mer nøyaktige.

- Dette bidrar til å redusere både støy og CO₂-utslipp, og er et verdifullt verktøy for å nå industriens miljømål, og er slik med på å sikre godt omdømme og konkurranseevne, sa Mosvold Larsen.

Biodrivstoff til alle flyselskap

Norsk luftfartsbransje har samarbeidet om å utvikle bærekraftig biojetdrivstoff siden 2007. Flere prosjekter har blitt gjennomført, deriblant en omfattende kartlegging av mulighetene for å produsere biodrivstoff i Norge med energivirke fra skogsindustrien.

Mosvold Larsen kunne fortelle tilhørerne i Paris at Oslo Lufthavn, sammen med partnerne Air BP, Lufthansa Group, KLM og SAS nå er klare for neste steg: Planen er (riktignok noe forsinket) at i første kvartal 2016 blir Norges hovedflyplass verdens første hub som kan tilby biodrivstoff til alle flyselskap.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen