Avinor omstiller og nedbemanner

Avinor omstiller og nedbemanner

Som del av arbeidet med å effektivisere og fornye selskapet, har Avinor besluttet ny organisering med redusert bemanning i stab- og støttefunksjoner. Ytterligere reduksjoner i andre deler av selskapet er ventet.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Avinor varslet i fjor at selskapet skal gjennomføre et omstillingsprogram i perioden 2015-2018 med mål om å oppnå 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018. For perioden 2015-2018 er målet en samlet kostnadsreduksjon på i alt 1,5 milliarder kroner.

I 2015 ble kostnadene, som planlagt, redusert med over 150 millioner og for inneværende år skal kostnadsnivået ned ytterligere 150 millioner kroner.

[factbox id="1"]

- Avinor skal utvikle og drive et sikkert, effektivt og bærekraftig luftfartssystem i hele landet. Forbedringsarbeidet bidrar til å styrke luftfartens konkurranseevne og skal komme kundene og samfunnet til gode, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

Ny og mer effektiv organisering

Konsernledelsen har besluttet ny organisering av stab- og støttefunksjoner i selskapet. I underkant av 300 årsverk inngår i vurderingene som er gjort i denne omgang. Av disse er det identifisert et potensiale for å redusere antall ansatte med rundt 80 årsverk.

- Målet er å sørge for tydeligere ansvarsfordeling og mer effektiv støtte med færre ressurser og oppfølging av driften enn det som er tilfelle med dagens modell, forteller Falk-Petersen.

Omorganiseringen, med tilhørende overtallighetshåndtering, vil hovedsakelig skje i løpet av første halvår 2016 for de fleste områdene. Nedbemanningen vil i størst mulig grad skje gjennom naturlig avgang og frivillige løsninger, men Avinor kan ikke utelukke oppsigelser.

Flere runder

Avinor vil gjennom flere prosjekter i omstillingsprosessen identifisere flere effektiviseringstiltak. Ytterligere tilpasninger i bemanningen i selskapet må derfor forventes.

- Det er krevende å gjennomføre så omfattende omstillingstiltak samtidig som det pågår store kapasitetsøkende prosjekter i selskapet. Terminalutbyggingene på Oslo Lufthavn og Bergen lufthavn Flesland, og fjernstyrte tårn-prosjektet krever mye av organisasjonen. Vi skal likevel klare å levere på målene vi har satt oss for moderniseringsprogrammet, avslutter Falk-Petersen.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen