Avinor legger ut brann- og redningstjenesten på anbud

Avinor legger ut brann- og redningstjenesten på anbud

For første gang i historien har Avinor lagt ut brann- og redningstjenesten ved en lufthavn i en offentlig anbudskonkurranse.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Avinor har igangsatt et arbeid for å redusere kostnadene og styrke konkurranseevnen. Omstillingen skal gi 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018. Forbedringsarbeidet skal styrke Avinors konkurransekraft, og komme kundene og samfunnet til gode.

Transportkomiteen og Stortinget har åpnet opp for at private aktører kan spille en større rolle enn i dag når det gjelder drift av Avinors lufthavner. Samferdselsdepartementet har bedt Avinor om å utarbeide fremtidsrettede, effektive og robuste driftsorganisasjoner.

Sivil overtakelse med ny driftsmodell

Avinor har fått i i oppdrag å forberede en overtakelse av Bodø flyplass fra Forsvaret, og med de føringer som er gitt har Avinor valgt en driftsmodell som innebærer eksterne leveranser innenfor områdene brann- og redningstjenester, plasstjenester og flyside elektrotjenester ved Bodø lufthavn.

Har hatt spesielt fokus på effektivitet

- I søken etter en fremtidsrettet driftsorganisasjon har vi vurdert nye driftsmodeller som tidligere ikke har vært forsøkt i Avinor, men som vi ser andre lufthavndrivere har lykkes med, sier divisjonsdirektør i Avinor Margrethe Snekkerbakken. Hun legger til at Avinor har hatt spesielt fokus på effektivitet og kostnader i denne prosessen.

- I utredningsarbeidet har vi sett betydelig spenn i kostnader mellom de ulike alternativene. Vi har vurdert utvalgte driftsmodeller opp mot sikkerhet, sårbarhet, skalerbarhet og stabil drift, forklarer Snekkerbakken.

Anbud

For første gang i historien har Avinor nå lagt ut brann- og redningstjenesten, samt plasstjenesten ved en lufthavn i en offentlig anbudskonkurranse. Kontraktene ble lyst ut 2. oktober. -Vi er veldig spent på hvordan markedet kommer til å respondere, avslutter Snekkerbakken.

Avinor vil ha adskilt brann- og redningstjeneste og plasstjeneste, som gir mulighet for separate kontrakter.

Modellen hensyntar også Forsvarets midlertidige og varierende behov for tjenester ut 2021.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen