Avinor investerer milliarder i nord

Avinor investerer milliarder i nord

Lakselv har og vil fortsatt ha en av landets lengste rullebaner, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kommentar fra Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

Påstander redaktøren i Finnmarksposten kom med sist uke oppfattes som urettmessig og udokumentert. Det har også kommet påstander fra havnefogden om begrensninger for snuhavnoperasjoner ved Lakselv, noe som heller ikke medfører riktighet. Jeg ønsker med dette å redegjøre for både rullebanen i Lakselv og Avinors satsning i Finnmark.

Avinors satsning i Finnmark

Avinor har 11 lufthavner i Finnmark. Dette er den desidert største tettheten av lufthavner pr. innbygger i Norge, og kanskje i verden. Underskuddet i drift og investering pr. passasjer er også det største i Norge. Når dette er sagt, så er vi selvfølgelig klar over betydningen lufthavnene har for Finnmark med lange avstander og spredt bebyggelse. Både med hensyn til næringsliv, helsetjenester og fritidsreiser. Vi er stolt av det samfunnsoppdraget vi har, og Avinor som selskap og våre ansatte gjør hver dag en betydelig innsats for å yte service til våre kunder.

[factbox id="1"]

Avinor har også i sin vurdering av lufthavnstrukturen uttalt at det er et mål å opprettholde disse tjenestene også i fremtiden, og at selskapet gjennom effektivisering og bruk av ny teknologi anbefaler videreføring av dagens lufthavnstruktur som vårt innspill til Nasjonal transportplan (NTP).

Ingen fysiske endringer på Lakselv

Så til Lakselv. Avinor vil ikke gjøre fysiske endringer på Lakselv lufthavn. På grunn av nytt regelverk vil vi omdefinere en del av rullebanen til sikkerhetsområde slik at flyplassen ikke lenger må drives på dispensasjon fra Luftfartstilsynet. For avganger sydover opprettholdes dagens tilgjengelig bane, mens for avgang nordover blir tilgjengelig banelengde noe redusert. Lakselv har fortsatt en av landets lengste rullebaner.

Store fly kan bruke banen som før

Vi har vært i kontakt med relevante aktører som opererer eller har flytyper som kan tenkes å operere på Lakselv, og ingen har tilkjennegitt at en endring slik vi planlegger vil påvirke operasjonene negativt. For å komme med et konkret eksempel: Antonov-flyet som landet på Lakselv nylig fortsatte til Stavanger lufthavn og landet der, på de «snaue» 2556 meterne som er tilgjengelig for landing på Sola.

Påstander i media

Når Avinor nå blir anklaget for å ha holdt noe skjult eller kommet opp med en plan som setter begrensninger for de kommersielle mulighetene, oppfatter vi dette som urettmessig og udokumentert kritikk. Vi tror og håper dette skyldes at dette er et vanskelig fag og sånn sett ikke er så lett å forklare. At det er sikkerhetsområdene som ble krevd utvidet, og at vi bruker deler av rullebanen som sikkerhetsområde, og at man likevel kan bruke dette området for avgang mot syd er kanskje ikke så lett å forstå. Våre undersøkelser viser at endringene ikke vil medføre praktiske konsekvenser for bruk av rullebanen.

Avinor skal utvikle og drive et sikkert, effektivt og bærekraftig luftfartssystem i hele landet. Og vi ser frem til en fortsatt offensiv satsing både i Finnmark og landet for øvrig slik vi alltid har gjort.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen