Avinor investerer i ny tårnløsning for lufthavner

Avinor investerer i ny tårnløsning for lufthavner

Avinor har nå besluttet å investere i fjernstyring av tårntjenestene ved norske lufthavner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Satsingen vil gi en sikker og enda mer effektiv drift på lufthavnene. Det legger igjen til rette for at flyselskapene kan opprettholde det gode rutetilbudet de har på våre mange lufthavner i Norge, sier administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring.

Tårnsenter i Bodø

Avinors har tidligere besluttet at tårnsenteret for de første 15 tårn legges til Bodø. Ambisjonen er at senteret skal være klart i løpet av 2017.

Tårnsenteret vil bli planlagt for å kunne håndtere tårntjenesten ved opp til 15 lufthavner, i all hovedsak lufthavner i Nord-Norge med lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS). Etter en grundig helhetsvurdering er Mehamn, Berlevåg, Værøy, Røst og Hasvik valgt først.

Bidrar til å oppretthold dagens lufthavnstruktur

Norge har et av verdens beste luftfartssystem, og for å beholde dagens lufthavnstruktur i størst mulig grad blir det nødvendig med en rekke omstillingstiltak. Innføring av fjernstyrte tårn er et av flere bidrag til å effektivisere lufthavndriften.
Avinor har tidligere i vår ferdigstilt en vurdering av den norske lufthavnstrukturen basert på kriterier for transportstandard, herunder reisetider til alternativ flyplass og omfanget av statlig støtte. Her ble det konkludert at ingen lufthavner foreslås nedlagt i den følgende 4-årsperioden. Imidlertid er det i rapporten konkludert med at man må iverksette omstillingstiltak på lufthavnene.

Høyt sikkerhetsnivå

Enhver endring innen luftfart er regulert av strenge regler for sikkerhet. Avinor gjennomfører omfattende sikkerhetsanalyser av systemer og arbeidsmetoder, og etablering av fjernstyring forutsetter en aksept hos Luftfartstilsynet.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen