Avinor etablerer simulatoranlegg på Fornebu

Avinor etablerer simulatoranlegg på Fornebu

Denne høsten gjenåpnes den gamle SAS Gold Lounge i Terminalbygget på Fornebu for luftfarten. På oppdrag fra Avinor etableres et simulatoranlegg i internasjonal klasse for tårnflygeledere fra hele landet.Tidligere har Avinor gjennomført denne treningen på flere ulike steder, både i Norge, Sverige og Sveits.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi kommer til å bruke opptil 5000 timer i simulatoren hvert år framover, og da er det mye å tjene på å samle vår simulatortrening til ett sted.Vi er godt fornøyd med at vår leverandør har valgt Fornebu. Det ligger godt til rette for å ta imot våre flygeledere som kommer fra hele landet, sier direktør for Tårntjenester i Avinor Flysikring, Snorre Andresen.

Gir store muligheter I tårnsimulatoren monteres det samme utstyret som benyttes i vanlige flygekontrolltårn på lufthavnene. Så bygges modeller av Avinors lufthavner i digitale 3D-modeller, slik kan flygelederne kan øve på ulike situasjoner som kan oppstå ved å se på flytrafikken på skjermene. Flyene på skjermen styres av egne simulatorpiloter, som sitter i et annet rom eller på et annet sted.

- En slik simulator gir et meget realistisk bilde av hvordan det er å jobbe som flygeleder i et tårn. Våre flygeledere får muligheten til å trene på ulike typer av trafikk, og situasjoner som heldigvis skjer svært sjelden i virkeligheten.En slik trening er avgjørende for å opprettholde den høye kompetansen vi har, avslutter Andresen.

I senteret pågår det nå hektiske aktiviteter med tanke på drift fra 5. oktober.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen