Yara Birkeland vil erstatte 40 000 vogntogturer på lokale veier.
Yara Birkeland vil erstatte 40 000 vogntogturer på lokale veier. (Illustrasjon: Yara)

Autonomt nullutslipps containerskip sjøsettes neste år

Marin Teknikk på Hareid på Sunnmøre skal designe verdens første helelektriske containerskip for kommersiell drift. I 2020 skal Yara Birkeland seile fra Porsgrunn til Brevik og Larvik helt autonomt.

  • Sjøfrakt
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Containerskipet – et samarbeidsprosjekt mellom Yara og Kongsberg Gruppen – får en egen containerbasert bro for mannskapet som skal styre det i den første fasen. Brocontaineren tas bort når skipet senere skal seile autonomt.

– Det blir overgang mellom fasene, det første tiden med autonom drift vil det være mannskap om bord, sier Johannes Dobson, kommunikasjonssjef i KONGSBERG.

Planen er at byggekontrakt skal settes ut i løpet av året med levering i slutten av 2018. Yara Birkeland vil først seile med mannskap, før det i løpet av 2020 skal begynne autonom drift.

Helautomatisert prosess

Yara Porsgrunn vurderte brukte skip, men lekterne som går på elvene i Europa kan ikke gå utaskjærs, her måtte man ha en annen modell.

«Om vi kunne ha bygd et skip som skulle gått helt autonomt fra dag én kunne det vært konstruert enklere.»

- Bjørn Tore Orvik

– Vi tenkte først på hybridløsning, men når valget falt på helelektrisk drift blir konstruksjonen såpass enkel at vi ville se på et autonomt konsept, forteller mannen som kom på ideen, finans- og logistikksjef Bjørn Tore Orvik i Yara.

– Hele prosessen blir automatisert, fra du lukker containerdøren til containeren står klar på eksporthavnen i Brevik eller Larvik. Også straddle-carrierne og kranene som laster containerne om bord blir automatiserte, sier Orvik.

KONGSBERG har ansvaret for utvikling og leveranse av all nøkkelteknologi til YARA Birkeland, inkludert sensorer og nødvendig integrasjon for fjernstyring og autonom drift. Fartøyet går rett i operasjon fra første dag.

Sikkerhet i toppklasse

Når man bygger det første kommersielle autonome skipet, blir det stort fokus på driftssikkerhet. Yara Birkeland blir på linje med et supply-skip, og får 4 separate batterirom og 4 separate trustere.

– Hele prosessen blir automatisert, fra du lukker containerdøren til containeren står klar på eksporthavnen i Brevik eller Larvik, forteller finans- og logistikksjef Bjørn Tore Orvik i Yara.
– Hele prosessen blir automatisert, fra du lukker containerdøren til containeren står klar på eksporthavnen i Brevik eller Larvik, forteller finans- og logistikksjef Bjørn Tore Orvik i Yara. Foto: Yara

– Vi skal gjennomføre en risikoanalyse, og vår ambisjon er at vi skal levere enda sikrere skip enn et tradisjonelt fartøy. Dette skipet skal ligge helt i toppsjiktet, sier Orvik.

– Yara Birkeland skal kunne gå uten dataoverføring. Når det gjelder hackerangrep er KONGSBERG veldig gode på datasikkerhet. De leverer teknologi til militært materiell, sier han.

Det er noe regelverk som må på plass før skipet kan gå i regulær kommersiell fart, men myndighetene er positive til prosjektet.

– Vi møter ulike problemstillinger. Om vi kunne ha bygd et skip som skulle gått helt autonomt fra dag én kunne det vært konstruert enklere. Man ville ikke trengt ventilasjon eller andre fasiliteter for mannskap, og man ville ikke trengt redningsflåter, mener Orvik.

– Men vi er i veldig god dialog med Kystverket og Sjøfartsdirektoratet, vi skal nok få dette til, sier han.

Åpner muligheter

Yara Birkeland er bare et av flere prosjekter KONGSBERG arbeider med innen autonomitet. I juli undertegnet KONGSBERG en intensjonsavtale med Automated Ships Ltd. og Bourbon SA om å bygge en prototyp på et autonomt offshore service-skip.

«Erfaringene vi gjør med Yara Birkeland kan overføres til andre maritime prosjekter og områder.»

- Johannes Dobson

– KONGSBERG er langt fremme på slik teknologi, og erfaringene vi gjør med Yara Birkeland kan overføres til andre maritime prosjekter. Det største potensiale for autonome fartøyer mener vi er innen shortsea-segmentet, forteller Dobson.

Yara Birkeland skal frakte containere fra Yara Porsgrunn på Herøya til terminalene i Brevik og Larvik. Hvert år går det 20 000 containere ut fra fabrikken med vogntog, som returnerer med tomme containere.

MV Yara Birkeland:

Samarbeidsprosjekt mellom Yara og Kongsberg Gruppen

Elektrisk autonomt containerskip (feederskip)

Lengde: ca. 80 meter bredde 15 meter

Kapasitet: 120 TEU

Dødvekt: 3200 tonn

– Et lite «feederskip» som Yara Birkeland vil erstatte 40 000 vogntogturer på lokale veier. Tungtransporten går gjennom tett befolket område, og det blir mye støy og svevestøv. Det er veldig bra for lokalmiljøet at dette forsvinner. Ved å frakte containerne sjøveien sparer vi 700 tonn CO2 per år. I tillegg blir det bedre miljø og tryggere veier for dem som bor langs traseene, sier Orvik.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen