Autonome anleggsmaskiner på usikker grunn

Autonome anleggsmaskiner på usikker grunn

Anleggsmaskiner er av de fleste forbundet med støy og støv. Slik er det ikke for maskinførerne i Gjermundshaug Anlegg AS. Der sitter maskinføreren foran TV-skjermer og styrer 40-tonns gravemaskiner og dumpere med joystick.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Selskapet har spesialisert seg på fjernstyrte og autonome anleggsmaskiner for oppgaver som utgjør en fare for maskinførere.

[img id="1"]

- Vi begynte med dette i 2009 i forbindelse med tilbakeføringen av forsvarets øvelsesfelt på Hjerkinn, kalt “Back to Nature”. Vi begynte med blank ark og har bygget kompetanse og utviklet tekniske løsninger sammen med underleverandører og samarbeidspartnere frem til sommeren 2014. Vi tilpasset blant annet hydraulikk og dataoverføring mellom maskin og fører. Trådløs teknologi og bildeoverføringer er utviklet av Specto Remote AS som er et datterselskap i Gjermundshaug Gruppen sier daglig leder i Gjermundshaug AS, Ole Gjermundshaug.

Jobber på usikker grunn

Selskapets førerløse anleggsmaskiner har jobbet på områder med både eksplosivfare og skredfare.

- Vi har utført et oppdrag i Drammen ved det gamle anlegget til Dyno hvor vi jobbet mot sjøkanten med forurenset masse. Utfordringen der var ikke eksplosivfare, men ustabil grunn, kvikkleire, og fare for utglidning, sier han.

Det ble funnet blindgjengere etter gamle militære anlegg og vi måtte sikre området

- I vinter hadde vi et prosjekt med å flytte masse ved Gardermoen hvor det skal bygges et nytt industriområde. Det ble funnet blindgjengere etter gamle militære anlegg og vi måtte ta ut 30.000 kubikk med toppjord for å sikre området. Vi laster og kjører bort massen med fjernstyrte og førerløse maskiner før andre kan gå inn med knuseverk, sier Gjermundshaug.

Stadige tekniske forbedringer

Utviklingen av førerløse biler vise hvor raskt ny teknologi utvikles og finne praktisk anvendelse. Gjermundshaug følger utviklingen tett.

[img id="2"]

- Vi har foreløpig gravemaskiner på 15, 30, og 40 tonn, to leddstyrte dumpere på 30-tonn, samt en stor traktor med knuseverk bak som alle er fjernstyrte, sier han.

- Det kommer stadig nye løsninger for kamera, bildeoverføring, og bedre bildekvalitet. V har bygget om løsningene flere ganger siden 2009 og kan nå enten programmere kjøreruten direkte inn på maskinene eller spore en kjørerute med GPS først, sier han.

- På gravemaskiner har vi maskinstyring og GPS for å grave på riktig sted på samme måte som maskiner med førere. I tillegg har vi utviklet GPS slik at dumpere kan kjøre flere kilometer førerløst fra lasteplassen til deponiet. Føreren sitter ved spakene på kontoret for å korrigere om det skulle skje noe uventet. Når vi kjører på GPS legger vi inn en variasjon på 30 cm i kjørerutene slik at belastningene blir fordelt på de smale veiene, sier han.

Lite tekniske problemer

Økende kompleksitet på anleggsmaskiner fører ofte til flere svake punkter og mer vedlikehold. Dette har ikke vært noe problem hos Gjermundshaug.

Det er mye teknologi som skal jobbe sammen slik at man ikke får driftsstopp

- Det er mye teknologi som skal jobbe sammen slik at man ikke får driftsstopp. Det krever også mye kompetanse når man setter opp løsningene. Vedlikeholdet går veldig bra og vi bruker maskinene til normal bruk når de ikke er behov for førerløse oppgaver. Vi demonterer det sensitive utstyret på et par timer, forteller han.

Kjøpte opp kompetanse

Selskapet har kjøpt opp flere bedrifter for å tilegne seg relevant kompetanse.

[img id="3"]

- Vi har prøvd det som finnes på markedet. For å komme i mål valgte vi i 2009 å kjøpe opp deler av Data Equipment på Bryn, et selskap spesialisert innen data- og radiolink. Vi sitter nå med tre selskaper i databransjen, Avantis AS, Avantis AB og Specto Remote AS.

- Sistnevnte selskap står for installasjon og videreutvikling av konseptet og har i tillegg opparbeidet solid kompetanse innen offshore-næringen. Løsningen tillater overføring av store datamengder mellom oljeplattformer og supply-båter, avslutter han.

 

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen