Augemented Reality for bedre flomsikkerhet

Augemented Reality for bedre flomsikkerhet

I september deltok Powel på Gründerjakten, en casekonkurranse arrangert av studentorganisasjonen Start NTNU. De jobber for å spre nyskaping og innovasjon blant studenter, og casen skulle gi innblikk i utfordringer man møter enten som gründer eller om man jobber i en innovativ bedrift.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Gründerjakten 2015 ga fire bedrifter mulighet til å utfordre 110 engasjerte NTNU-studenter med interessante og utfordrende caser. Foruten Powel deltok Orkla, Canon og Finn.no. Arrangementet er åpent for alle studenter på NTNU, men er spesielt populært blant de ulike sivilingeniørlinjene.

[img id="1"]

Flom og fremtid

- Start NTNU ønsket en spennende, utfordrende og ikke minst artig case, forteller HR konsulent i Powel, Katrine Kavli Sivertzen. Samtidig var det viktig for oss at studentene fikk et innblikk i mulighetene som ligger i Powel sin programvare, og at vi fikk fokusert på teknologier som vi vil implementere i fremtiden.

Løsningen ble et case basert på et realistisk flomscenario: Det er 8.april 2020 og vi er i Gudbrandsdalen. Kraftige nedbørsmengder i løpet av kort tid, uvanlig høye temperaturer og mye snøsmelting har gjort at det er en umiddelbar og stor fare for flom.

Ved hjelp av Powel Water Management vurderes vannføring i lågen og sideelvene kontinuerlig. Prognosene viser i dag at vannet vil gå over maksimum høyde på reservoaret og føre store vannmengder nedover dalen i løpet av natten. Interessenter må varsles, det inkludererinnbyggere, hjelpeorganisasjoner, myndigheter og infrastruktureiere.

[img id="2"]

Utvidet virkelighet

En rekke teknologier og forskjellige grupper interessenter ble identifisert. Studentene ble delt opp i grupper, de fikk tildelt to teknologier og valgte en interessent.

De åtte forskjellige teknologivalgene var basert på teknologi som er og vil fortsette å være viktig de nærmeste årene, fra droner til maskinlæring til sensorer. På 17 minutter måtte gruppene lage en løsning for kommunikasjon og informasjon mellom Powel og interessenten, baserte på de tildelte teknologivalgene.

Laget som vant Powels case var “Gründerløkka”, fem entusiastiske førsteårsstudenter fra Masterstudiet i Ingeniørvitenskap og IKT, Jonas Sagild, Jonas Jam, Rasmus Trønnes Lian, Amalia Sambanis og Simon Nymo.

Med utgangspunkt i sine to tildelte teknologikategorier, sensorteknologi og bildeanalyse, og med innbyggerne som sine interessenter bestemte de seg for å lage en «utvidet virkelighet» (augmented reality) app for smarttelefoner.

I appen ville man kunne se potensielle faresoner, basert på simulering av flomsituasjoner. Ved å vende kameraet mot et bestemt område, vil en ny dimensjon komme til syne, med farger som indikerer både farlige områder og mulige fluktruter.

[img id="3"]

En app – flere muligheter

Etter arrangementet tok vi en prat med tre av deltakerne på vinnerlaget, Sagild, Jam og Trønnes Lian, som kunne fortelle at de allerede hadde tenkt mye lengre enn kun dette ene scenarioet. – Konseptet kan også brukes i andre sammenhenger, sa de. Tenk på fjellturer om vinteren for eksempel, om man vet hvordan snøen beveger seg kan man se hvor det er fare for snøskred.

- I tillegg kan man lage flere versjoner, en veldig enkel app for privatpersoner som kan brukes i slike ekstremtilfeller og en for bedrifter for mer generell bruk slik at de kan lettere kan vite hvor de bør og ikke bør plassere bygninger og andre komponenter, for å unngå skade ved flom blant annet. Det viktigste poenget med appen er at dataen skal være tilgengelig der du er gjennom smarttelefon, og ikke via en pc skjerm, avslutter de.

For Powel er det et bevisst og viktig valg å være involvert i studentmiljøene. Opp gjennom årene har flere skrevet masteroppgaver i samarbeid med oss og hver sommer tilbyr vi sommerjobber til et tjuetalls studenter på vårt hovedkontor i Trondheim. Powel var representert med ansatte fra flere fagfelt på dette arrangementet og var godt fornøyd med både deltakelse og innsats.

- Det var mange gode løsninger og studentene hadde mange gode ideer, sier Kavli Sivertzen. Vi valgte vinneren ut fra fire kriterier; kundeverdi, originalitet, kommersielle aspekter og hvordan de hadde brukt sin fagkompetanse til oppgaven. Gründerløkka hadde en godt gjennomført oppgave som scoret høyt på alle de kriteriene vi hadde lagt til grunn for oppgaven.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen