Attraktivt med tverrfaglig kompetanse

Attraktivt med tverrfaglig kompetanse

Konsulentselskaper som Norconsult , Rambøll og COWI scorer høyt blant ingeniørstudentene i årets karriereundersøkelse . Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) tror det kan skyldes at man i disse bedriftene får jobbe tverrfaglig og med utfordrende oppgaver .

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

KarriereStart har i samarbeid med Evidente kartlagt hvilke virksomheter som er mest ettertraktet blant ingeniørstudenter. I 2014 har nesten 9000 studenter svart på hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver, og videre rangert selskapene etter deres attraktivitet som potensiell arbeidsgiver. Det multinasjonale oljeselskapet Statoil beholder topp-plasseringen, men gikk likevel ned 18 prosent sammenliknet med fjoråret.

Like etter følger SINTEF og Aker Solutions. Blant de rådgivende ingeniørfirmaene i tet, så finner man Norconsult på 4. plass og Multiconsult på 6. plass. Førstnevnte har gjort sitt ytterste for å formidle samfunnsnytten i prosjektene sine, og tror det er noe som kan engasjere ingeniørstudentene.

- Spennende arbeidsoppgaver viser seg å være noe av det de tiltrekkes av aller mest. Norconsult fokuserer mye på prosjektene vi er med på og hva vi bidrar med i samfunnet, noe som igjen sier studentene mye om hva de faktisk kan jobbe med når de begynner hos oss, forteller Marthe Haugen Stranden, HR-rådgiver hos Norconsult.

Synlig merkevare

Flere rådgivende ingeniørfirmaer har gjort det skarpt i rangeringen. Rambøll har eksempelvis rykket opp fra fjorårets 29. plass til årets 10. plass, mens COWI har klatret fra 35. plass til en 21. plass. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener det er flere faktorer som påvirker studentenes preferanser, og variasjon i arbeidshverdagen trekkes frem som en av dem.

- De beste bedriftene jobber innenfor et bredt spekter av fagområder. Ingeniørene i disse selskapene får jobbe tverrfaglig med flere ulike kundegrupper, hvilket oppleves som spennende og faglig utfordrende. Man lærer kontinuerlig. De foretrekker nok variasjon fremfor mer rutinepregede og ensartede oppgaver, formidler Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Videre er toppbedriftene aktive og synlige overfor studentene og ellers i mediebildet. Skudal Hansteen trekker frem Næringslivsringen og EnergiKontakten på NTNU som gode initiativ for å knytte tettere bånd mot arbeidsmarkedet. Men bedriftene skal på sin side også vise at de er villige til å investere i studentene gjennom konkrete tiltak.

- Virksomhetene som utmerker seg i denne undersøkelsen forvalter utvilsomt merkevaren sin godt. For eksempel synes jeg de er flinke på å profilere virksomheten på messer og seminarer. Jeg tror det er et smart trekk å sende unge ansatte som studentene lettere kan relatere til. De kan ytterligere synliggjøre seg ved å tilby relevante sommerjobber og legge til rette for at studenter skriver masteroppgave hos bedriften. Ryktet sprer seg raskt videre om en bedrift tilbyr stimulerende oppgaver i internship og traineeordninger, fremhever RIF-lederen.

Skudal Hansteen vil for øvrig oppfordre alle unge ingeniører, det vil si alle under 30, som har spørsmål om bransjen, til å ta kontakt med våre ansatte i Ung i RIF (URIF).

- De hjelper gjerne til med karriereråd og annen nyttig informasjon, legger hun til.

Flat struktur

I tillegg til jobbinnholdet tror Norconsult det er viktig å følge tidsånden for å appellere til nyutdannede.

- Det vil si at vi utvikler oss i takt med samfunnet ellers, men også at man har evnen til å ligge litt i forkant ved å fokusere på innovative løsninger. Dette er nok også viktig jo lenger fartstid du har i arbeidsmarkedet, men da tror vi også andre ting kommer inn i bildet, som eksempelvis mulighet for fleksibilitet med tanke på balanse mellom jobb og fritid. Jeg tror at dersom man blir kjent for å være en kompetent, redelig og samtidig spennende arbeidsgiver, kommer man langt, understreker Haugen Stranden.

RIF tror uansett alder at arbeidstakere innen bransjen setter pris på godt arbeidsmiljø og fleksibilitet.

- At man kan legge til rette for familieliv ved siden av er viktig. Videre tror jeg at mange foretrekker bedrifter med en flat struktur, som går bort fra hierarkisk rangering av ansatte. En god blanding av aldersgrupper tror jeg også er et riktig grep med tanke på trivsel, kompetanseoverføring og veiledning, sier Skudal Hansteen.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen