Asplan Viak vant konkurranse om Bergen havn

Asplan Viak vant konkurranse om Bergen havn

Bergen og Omland havnevesen har avholdt en begrenset plan- og designkonkurranse om Bergen havn, og juryen har valgt forslaget fra Asplan Viak as med arkitektkontoret MAD og Probiz sitt utkast «Sammen:kobling».

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bergen har de siste årene slitt med å finne gode fortettingsområder sentralt i byen. Dette har ført til en ubalansert boligvekst i kommunens yttergrenser, mens byens sentrum gradvis har mistet vitalitet. Det uheldige boligmønsteret har også ført til økning i bilbasert transport, og derigjennom en markant økning av svevestøvproblemer og dårlig luftkvalitet. Kommunens økonomi settes under hardt press bl.a. som følge av massiv infrastrukturutbygging til bydelene utenfor Bergen sentrum.

Transformasjon av havnearealer sentralt i byen blir derfor en av de viktigste oppgavene for byen fremover. BOH er tidlig ute og stiller tre av sine arealer til disposisjon for byen.

[factbox id="1"]

Har mange gode innspill i forhold til byens utvikling og svarer bra på den kompleksiteten som transformasjon av bynære havnearealer innehar

 

BOH har gjennom denne konkurransen signalisert at de ønsker å være en aktiv pådriver for en bedre by. Løsningene for hvordan var opp til de ulike teamene i konkurransen. Juryen har i dette arbeidet ikke bare evaluert prosjektenes arkitektoniske utforming, men også arkitekturens innhold.

På de tre tomtene, som til sammen er ca 50.000 m2 stor, fant Asplan Viak og MAD plass til mer enn 50.000 m2 bolig, et flott nytt kulturbygg, en mulig lokalisering for pepperkakebyen, et nytt hotell, opprusting av trikkehallen på Møhlenpris, over 20.000 m2 næring og mye mer. Men i tillegg til funksjon og bygg, lå det også en grunntanke bak vinnerprosjektet, om at en transformasjon av disse viktige arealene også måtte tilby en merverdi for byen. Prosjektene inneholder over 30.000 m2 nytt offentlig tilgjengelig areal. Det nye offentlige rom, de nye parkene og plassene, er prosjektets viktigste bidrag, og vil gjøre byen til et litt bedre sted å bo.

Om vinnerprosjektet til Bergen havn sier juryen :

[factbox id="2"]

”På grunnlag av gjennomgangen av de tre utkastene peker juryen ut “Sammen:kobling” som konkurransens vinner. Forfatterne bak “Sammen:kobling” har mange gode innspill i forhold til byens utvikling og svarer bra på den kompleksiteten som transformasjon av bynære havnearealer innehar.

De knytter seg opp mot pågående byutviklingsdebatter i Bergen på en balansert måte og viser stor interesse for oppgavene, god kjennskap til byutviklingens mekanismer, og adekvate forslag til løsninger.

“Sammen:kobling” viser, med sin metodiske og analytiske angrepsmåte, en bredere bymessig refleksjon enn de to andre utkastene. Spesielt viser deres forslag til prosesser frem til en god løsning viktige innspill i forhold til å få til ønsket utvikling.

“Sammen:kobling” viser spesielt interessante forslag til Møhlenpriskaien og Tollbodkaien”. Kort om konkurransen Konkurransens utfordring for deltakerne har vært å belyse muligheter og potensialer for utvikling av Skoltegrunnskaien, Tollbodkaiene og Møhlenpriskaien i Bergen.

Hensikten var å finne ønskede utviklingsstrategier som skal danne grunnlag for prinsipielle og politiske diskusjoner om utviklingen av områdene. Videre skal arbeidet danne utgangspunkt for BOHs oppstart av planlegging, reguleringsarbeid og utvikling av de enkelte områdene.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen