ASKO setter opp vindmøller i Rogaland

ASKO setter opp vindmøller i Rogaland

NorgesGruppen og ASKO har besluttet å bygge og drive to mindre vindkraftverk i Gjesdal kommune i Rogaland.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kraftverkene vil bli lokalisert i tilknytning til ASKO ROGALAND AS sitt distribusjonsanlegg som ligger ca. tre kilometer sør for Ålgård. Kraftverkene skal etter planen stå ferdig i 2017.

I mai 2014 fikk ASKO konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på å bygge og drive Skurvenuten og Tindafjellet vindkraftverk med fem vindturbiner med en samlet kapasitet på ca. 60 GWH.

Vindkraftverkene vil representere et avgjørende skritt for å realisere ASKOs miljøambisjon. ASKO sin miljøambisjon, bærekraftig – klimanøytral, innebærer blant annet at ASKO skal bli selvforsynt med fornybar energi. Vindkraftverkene vil dekke ca. 70 % av ASKOs behov for ren energi på landsbasis. Det resterende behovet vil bli dekket gjennom energieffektiviserende tiltak og solenergi.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen