Norconsult i Ålesund arrangerte vellykket seminar om uterom og skoler.
Norconsult i Ålesund arrangerte vellykket seminar om uterom og skoler. (Foto: Jan Kåre Iversen / Norconsult)

Arrangerte vellykket seminar om uterom og skoler

Nylig inviterte avdeling for Plan og samferdsel i Ålesund kunder og samarbeidspartnere til et åpent fagseminar om "Aktive uterom og attraktive skoler".

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Med over 40 kunder, samarbeidspartnere og egne medarbeidere i salen presenterte Norconsult faglige refleksjoner rundt temaene landskapsarkitektur, skoleutvikling, uteområder, arkitektur og samspill som gir attraktive nærmiljø for brukerne.

Oppdrag som gir mening

Avdelingsleder for Plan og samferdsel i Ålesund, Sindre Blindheim, understreker viktigheten av å dele kunnskap og erfaringer med eksisterende og potensielle kunder.

– Hovedfokus for seminaret var landskapsarkitektur og uterom, arkitektur og pedagogisk riktig skolebygging, og ikke minst samspillet mellom fagområder for å skape aktive uterom og attraktive skoler. Med denne arenaen ønsket vi å skape diskusjon, bidra med faglige innspill og problemstillinger, samt formidle våre egne ambisjoner og mål innen fagområdene. For oss er det viktig å jobbe med oppdrag som gir mening. Å ha fokus på gode samarbeid med kunder hvor brukerne er i fokus, gjør at vi klarer å realisere prosjekter som er til det beste for alle, sier Blindheim.

Solide faglige bidrag

Medarbeidere fra Norconsult i Trondheim, Bergen og Ålesund sørget for både å skape diskusjon og bidra med faglige innspill og problemstillinger i løpet av seminaret. Seansen ble åpnet av Siv Sundgot, mens Siri Anette Myklebust delte sine erfaringer fra prosjektet Saunesparken i Ulsteinvik som blant annet har blitt prisbelønnet for beste byrom i 2016.

Landskapsarkitekt Vigdis S. Rishaug holdt foredraget "Jenter og fysisk aktivitet i utemiljøer", og delte betraktninger rundt behovet for tilrettelagte utemiljøer for begge kjønn. Avdelingsleder for skoleplanlegging, Endre Ljones, fokuserte på «De beste læringsarenaene», og debatterte videreutvikling av eksisterende eller bygging av nye skoler, mens Ingvild Yri tok forsamlingen gjennom sine erfaringer fra Norconsults skoleprosjekter med fokus på uteområder. 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen