Fra venstre: Prismottaker Martin Okstad og til høyre prisutdeler Svein Erik Bakken.
Fra venstre: Prismottaker Martin Okstad og til høyre prisutdeler Svein Erik Bakken. (Foto: Christen Ræstad )

Årets VA-Master kan bidra til å få orden på ledningsnettet

Rådgivende Ingeniørers Forening har tildelt NTNU-studenten Martin Okstad prisen for årets beste Masteroppgave innen VA-teknikk.

  • VA
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Under vannbransjens årlige juskonferanse på Gardermoen utdelte RIFs ekspertgruppe for vann og miljøteknikk ut årets masterpris innen VA-teknikk. Prisen gikk til Martin Okstad utdannet ved NTNU.

Er nytenkende, har nyhetsverdi og er praktisk og nyttig

Masteroppgaven heter «Modellering av langtidsbehov for fornyelse av ledninger». Resultatet av dette arbeidet kan brukes til en sikrere identifisering av ledninger eller typer av ledninger som bør vurderes nærmere for fornyelse. Dette kan derved bidra til å øke kost/nytte-effekten av de betydelige investeringene som norske kommuner må gjennom de kommende tiårene.

«Rørledningsnettet i Norge trenger fornyelse. Det er bra at vi får så spennende Masteroppgaver som Martin Okstads, som kan bidra til å få orden på ledningsnettet.»

- Liv Kari Skudal Hansteen

– Oppgaven svarer godt opp statuttene for prisen om at oppgaven skal være nytenkende, ha en nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen, sier lederen for RIFs ekspertgruppe, Svein Erik Bakken som til daglig jobber i Sweco. Med prisen følger diplom og 10.000 kroner.

– Rørledningsnettet i Norge trenger fornyelse. Rapporten State of the Nation viste at det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet på vann- og avløpsnettet er på hele 225 milliarder kroner. Da er det bra at vi får så spennende Masteroppgaver som Martin Okstads, som kan bidra til å få orden på ledningsnettet, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.

UNDERSJØISKTUNNEL/15. desember 2017

NCC i gang med undersjøisk rundkjøring på Færøyene

Arbeidet med den 11 km lange Eysturoytunnelen går etter plan, og i disse dager er NCC i gang med drivingen av den undersjøiske rundkjøringen på Eysturoy-siden. Rundt 50 salver skal fyres av før den er klar utpå nyåret. Les hele saken

VEGBYGGING/15. desember 2017

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

E18 Riksgrensen – Ørje er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands-forbindelsene i transportsystemet i Norge. Behovet for en ny trasé skyldtes dårlig trafikksikkerhet og lav vegstandard i forhold til dagens normaler og trafikkbilde. Les hele saken

Til toppen