Digitaliseringen av samfunnet vårt pågår i stadig raskere tempo, og det får konsekvenser for både arbeidsliv og arbeidsprosesser.
Digitaliseringen av samfunnet vårt pågår i stadig raskere tempo, og det får konsekvenser for både arbeidsliv og arbeidsprosesser. (Foto: Bane NOR)

Årets Baneseminar: Digitalisering av bransjen

Multiconsult ønsker velkommen til Baneseminaret. Hovedfokuset for årets Baneseminar er digitalisering av bransjen. Hva betyr det for oss? Samferdselsministeren, representanter fra BaneNOR, Drammen kommune, Høgskolen i Østfold og RIF er blant årets foredragsholdere.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Digitaliseringen av samfunnet vårt pågår i stadig raskere tempo, og det får konsekvenser for både arbeidsliv og arbeidsprosesser. En viktig forutsetning for å lykkes med dette skiftet, er at det legges gode nok planer for hvordan vi skal møte utfordringene og hvordan vi skal ta i bruk de mulighetene i vår nye digitale hverdag. Vår kompetanse vil være viktig for den videre utvikling.

Digital teknologi byr på store muligheter for innovasjon og forretningsutvikling. Det åpner for å utvikle både nye og bedre tjenester og arbeidsprosesser som gir kunder og brukere en klar merverdi. Hvordan skal vi bruke vår samlede kompetanse for å sikre gode digitale løsninger?

I år åpner Samferdselsministeren seminaret. Han vil blant annet snakke om satsingen på bane i Norge. Bane NOR kommer for å dele sine gode erfaringer med utbygging og samarbeid med Drammen kommune i prosjektet IC Drammen-Kobbervikdalen. Høgskolen i Østfold presenterer – Våre arbeidsprosesser med de digitale verktøy, hvordan skal vi egentlig forholde oss til dem? BaneNOR og RIF vil dele sine tanker om hvorfor de mener at bransjen må jobbe tettere sammen, hvordan vi skal få til dette samt hvordan vi skal dra nytte av digitale verktøy.

Program

12:30 Registrering og småmat 
13.00  Åpning
v/ Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult ASA
  Norges satsning på bane 
v/Ketil Solvik-Olsen, Samferdelsminister
 

Intercity-prosjektet Drammen-Kobbervikdalen - Presentasjon av prosjektet 
og samarbeid med Drammen kommune
v/ Hanne Stormo, BaneNor og Bertil Horvli, Drammen kommune

14:10 Mingling 
14:25

Vår digitale hverdag - Hva betyr det for risikostyringen i vår bransje, og meg, rådgiveren? 
v/ Rune Winther, 1.amanuensis fra Høgskolen i Østfold

 

Vårt mentale bilde; avlæring og læring. Hva og hvordan? 
v/ Andreas Bye, IFE Institutt for energiteknikk Forskning og utvikling, Halden

15:30 Mingling
15:45 Vår felles framtid – den digitale hverdag: 
         Det digitale mulighetsrommet for rådgiverbransjen
       v/ Liv Kari S Hansteen, direktør i RIF
         Bane NOR sine forventninger og krav til bransjen
       v/ Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D utbyggingsdivisjonen Bane NOR
         Hvordan skal vi samhandle med oppdragsgiveren vår?
       v/ Kathrine Gjerde, Rambøll
16:50

Avrunding av seminaret
v/ Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult ASA

17:00 Tapas til litt rolig jazzmusikk

Baneseminaret er gratis og avholdes kl 13:00 i Nedre Skøyen vei den 25. januar 2018. Det vil bli gode muligheter til å knytte kontakt og mingle i pausene, og det serves Tapas kl 17.00.

Påmeldingen til Baneseminaret 2018 er åpen, meld deg på her.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen