Årets asfaltprogram

Årets asfaltprogram

Disse fylkesvegene planlegges dekkelagt i 2018.

  • Asfalt
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det planlegges dekkelegging på ca. 100 km fylkesveg i Troms fylke i 2018. Kostnadene er beregnet til ca. 80 millioner kroner.

Dekkeprogrammet er utarbeidet på bakgrunn av Statens vegvesens  faglige anbefalinger og med utgangspunkt i Troms fylkestings vedtatte budsjett for 2018. Flere momenter er med i vurderingen, som; trafikksikkerhet, trafikkmengde, viktighet for næringstrafikk, vegdekkets faktiske tilstand og tilgjengelig økonomi.

Fylkesveg 858 i Balsfjord (Malangen) og fv. 91 i Lyngen er de områdene der det vil bli lagt mest ny asfalt i dette året. Dette er strekninger som lenge har stått på lista med behov for opprusting av vegdekket.

På listen er alle strekninger med behov for ny asfalt tatt med - også de med opsjon. Dette innebærer at avhengig av anbudene, kan noen strekninger bli utsatt om ikke tilleggsfinansiering løses. 

Kommune Kat Nr Lengde Sted fra-til  
           
Harstad Fv 1 3 760 Kasfjord - Auna  
Kvæfjord Fv 1 880 Elda  
Harstad Fv 2 1 400 Aunfjellet  
Kvæfjord Fv 14 2 989 Straumen  
Tromsø Fv 53 885 RK Tomasjord-RK Tomasjord N  
Tromsø Fv 59 665 RITØ RK N - Isrenna S  
Harstad Fv 83 1 500 Åsegarden - Sollia  
Kvæfjord Fv 83 1 194 Gårda  
Salangen Fv 84 908 Medby  
Berg Fv 86 6 000 Svanelvdalen - Øvre Svanvatn Deler
Lenvik Fv 86 588 Islandsbotn  
Sørreisa Fv 86 2 490 Sørreisa N - Djupvåg  
Balsfjord Fv 87 1 190 Eijabakken - Stormyra  
Tromsø Fv 91 2 300 Fagernes - Breivikeidet  
Lyngen Fv 91 11 185 Indre Berg - Urda  
Gratangen Fv 141 3 600 Åkernes - Årstein  
Tranøy Fv 225 4 046 Lillevassmyr X 860 - Tranøy kommunehus  
Karlsøy Fv 305 3 925 SKÅNINGSBUKT X863 - Vannøyklubben S  
Skjervøy Fv 348 3 840 Langfjord - Akkarvik  
Skånland Fv 825 2 240 Tennevik - Balteskar  
Skånland Fv 829 3 368 Skoddebergvann  
Bardu Fv 847 1 880 SETERMOEN XE6 - Setermoen Ø  
Harstad Fv 848 1 040 Stangnes X fv13 - Stangnes RK  
Salangen Fv 851 700 Fagertun  
Lenvik Fv 855 5 030 Høllanes X Fv261 - Finnfjordeidet  
Balsfjord Fv 858 16 240 Skogstad - XSkjæret X859  
Tranøy Fv 860 880 Gjøvik V - Gjørvik V  
Tromsø Fv 862 7 048 Sandnessundbru Ø - Åsland Deler
Tromsø Fv 863 455 KVALØYSLETTA X862 - Slettaelva  
Nordreisa Fv 865 560 RK Storslett - Storslett Deler
Skjervøy Fv 866 1 058 XRavelseidet - Skjervøy sentrum  
Nordreisa Fv 866 1 710 XRavelseidet - Hamneidet  
Harstad Fv 867 2 885 Samamoa X83 - Ervik  
Storfjord Fv 868 1 000 Otern - Furuflaten  

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen