Arbeid ute i trafikken medfører stor fare for de som jobber der.
Arbeid ute i trafikken medfører stor fare for de som jobber der. (Foto: iStock)

Arbeidsrelaterte ulykker i vegtrafikken

Trafikksikkerhetsforeningen ønsker nå at Arbeidstilsynet setter igang en kartlegging av alle de arbeidsrelaterte ulykkene som skjer i forbindelse med arbeid ute på våre veger. For å sette inn de rette tiltakene, må vi ha større kunnskap om hvorfor disse ulykkene skjer.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En av de største suksessfaktorene ved trafikksikkerhetsarbeidet for vegtrafikken i Norge, er nettopp det arbeidet som Ulykkesanalysegruppene har gjennomført. Analyse av alle dødsulykker på veg for å få en dypere forståelse av relevante skademekanismer/årsaksforhold. For å lære og med den hensikt å forebygge og/eller redusere konsekvensene av tilsvarende ulykker.

– Vi ønsker nå det samme for jobbrelaterte ulykker for de som har vegen som sin arbeidsplass. Kartleggingen må bidra til både intern og ekstern læring. Internt slik at de som har ansvaret for sikkerheten gjør sine tiltak, og eksternt slik at trafikantene får større forstålese av tiltakene som må gjøres, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. 

– For å sette inn de rette tiltakene, må vi ha større kunnskap om hvorfor disse ulykkene skjer, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Foto: Mari Helmer / TSF

– Vi får henvendelse fra våre medlemmer som er bekymret for sin sikkerhet og over at trafikantene ikke respekter nedsatte fartsgrenser når det foregår arbeid på vegen. De som jobber ute i trafikken er myke "trafikanter", med en tåleevne for å overleve i kollisjon med et kjøretøy på kun lave 30 km/t, fortsetter Tangstad-Holdal.

Holdt flere kontroller

Dette er selvsagt en stor risiko å jobbe ute i vegtrafikken og det handler om sikkerheten til de som jobber der. Vi skal ikke glemme at de som er ute å jobber er der for å gjøre hverdagen til deg som trafikantene bedre og tryggere.

– Samtidig som vi ønsker at Arbeidstisynet nå setter i gang med en egen kartlegging og registrering, så ønsker vi også å rette oppmerksomheten på at trafikantene må ta ekstra hensyn og respektere fartsgrensene. Vi vil også komme med en henstilling til alle med ansvar for sikkerheten ute på arbeidsplassene, ta dette ansvaret på aller størst alvor, og bruk sikkerhetsbuffere som for eksempel midlertidig rekkverk og putebiler nå det jobbes ute i vegtrafikken, avslutter Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF - Trafikksikkerhetsforeningen.

Ved Eidettunellen på E6 gjennom Østfold har UP holdt flere kontroller den siste tiden, etter at Statens vegvesen satte ned fartsgrensen i området fra 100 til 70 kilometer i timen på grunn av arbeid ved vegen. På under en måned tok politiet beslag i 11 førerkort og delte ut 27 bøter for fartsoverskridelse, melder NRK Østfold.

TSF er en interesseorganisasjon som blant annet organiserer mange entreprenører som har sin arbeidsplass ute på vegen.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen