Arbeidshelg på Sørlandsbanen

Arbeidshelg på Sørlandsbanen

Førstkommende helg, 14-15. november, blir Sørlandsbanen stengt mellom Kongsberg og Drammen. Årsaken er arbeider på Hokksund og Steinberg stasjoner, samt på en ny undergang i Rødgata i Drammen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Togtrafikken stanses mellom Kongsberg og Drammen i perioden fra kl. 0130 natt til lørdag 14. november til kl. 0200 natt til mandag 16. november. Det skal utføres arbeider på tre steder.

I Rødgata skal helgen benyttes til omfattende anleggsarbeider. Det innebærer spunting, kalkpeling, gravearbeider og støping av vegger i kulvert. Det vil bli støy fra arbeidende hele døgnet.

På Hokksund stasjon skal det etableres nye føringsveier for kabler under togsporet. Dette vil medføre noe støy, men arbeidene skal skje mellom 0700 og 1800 lørdag og søndag.

På Steinberg stasjon skal det kun utføres mindre arbeider som ikke vil medføre ulempe for naboer.

Arbeidene har sammenheng med gjenåpningen av Steinberg stasjon. Prosjektet innebærer flere tiltak, blant annet nedleggelse av planovergangen i Rødgata i Drammen, og konstruksjon av en ny undergang. Arbeidene i Rødgata skal være ferdige sommeren 2016.

Steinberg stasjon ble midlertidig gjenåpnet i september, som en prøveordning. Jernbaneverket skal finne ut om gjenåpningen påvirker togtrafikken negativt.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen