Arbeidshelg på Sørlandsbanen

Arbeidshelg på Sørlandsbanen

Førstkommende helg, 14-15. november, blir Sørlandsbanen stengt mellom Kongsberg og Drammen. Årsaken er arbeider på Hokksund og Steinberg stasjoner, samt på en ny undergang i Rødgata i Drammen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Togtrafikken stanses mellom Kongsberg og Drammen i perioden fra kl. 0130 natt til lørdag 14. november til kl. 0200 natt til mandag 16. november. Det skal utføres arbeider på tre steder.

I Rødgata skal helgen benyttes til omfattende anleggsarbeider. Det innebærer spunting, kalkpeling, gravearbeider og støping av vegger i kulvert. Det vil bli støy fra arbeidende hele døgnet.

På Hokksund stasjon skal det etableres nye føringsveier for kabler under togsporet. Dette vil medføre noe støy, men arbeidene skal skje mellom 0700 og 1800 lørdag og søndag.

På Steinberg stasjon skal det kun utføres mindre arbeider som ikke vil medføre ulempe for naboer.

Arbeidene har sammenheng med gjenåpningen av Steinberg stasjon. Prosjektet innebærer flere tiltak, blant annet nedleggelse av planovergangen i Rødgata i Drammen, og konstruksjon av en ny undergang. Arbeidene i Rødgata skal være ferdige sommeren 2016.

Steinberg stasjon ble midlertidig gjenåpnet i september, som en prøveordning. Jernbaneverket skal finne ut om gjenåpningen påvirker togtrafikken negativt.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/22. februar 2018

Ferjefri E39 er godt i gang, men gjennomføringen vil ta mer enn 20 år

I Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) legges det opp til en rekke prosjekter for en utbedret og ferjefri E39. – Vi er godt i gang, men vi ser at det ikke er mulig å ferdigstille alle prosjektene innen 20 år, sier prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham. Les hele saken

Til toppen