Arbeidshelg på Sørlandsbanen

Arbeidshelg på Sørlandsbanen

Førstkommende helg, 14-15. november, blir Sørlandsbanen stengt mellom Kongsberg og Drammen. Årsaken er arbeider på Hokksund og Steinberg stasjoner, samt på en ny undergang i Rødgata i Drammen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Togtrafikken stanses mellom Kongsberg og Drammen i perioden fra kl. 0130 natt til lørdag 14. november til kl. 0200 natt til mandag 16. november. Det skal utføres arbeider på tre steder.

I Rødgata skal helgen benyttes til omfattende anleggsarbeider. Det innebærer spunting, kalkpeling, gravearbeider og støping av vegger i kulvert. Det vil bli støy fra arbeidende hele døgnet.

På Hokksund stasjon skal det etableres nye føringsveier for kabler under togsporet. Dette vil medføre noe støy, men arbeidene skal skje mellom 0700 og 1800 lørdag og søndag.

På Steinberg stasjon skal det kun utføres mindre arbeider som ikke vil medføre ulempe for naboer.

Arbeidene har sammenheng med gjenåpningen av Steinberg stasjon. Prosjektet innebærer flere tiltak, blant annet nedleggelse av planovergangen i Rødgata i Drammen, og konstruksjon av en ny undergang. Arbeidene i Rødgata skal være ferdige sommeren 2016.

Steinberg stasjon ble midlertidig gjenåpnet i september, som en prøveordning. Jernbaneverket skal finne ut om gjenåpningen påvirker togtrafikken negativt.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen