Arbeid på Bergensbanen

Arbeid på Bergensbanen

Fra mandag 13. mars om kvelden og til og med første helgen i april skal det foregå mye arbeid på Bergensbanen mellom Bergen og Voss. For mange avganger vil det være buss for tog, men i deler av perioden er banen bare stengt på dagtid.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet, og bygging av dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken. Dobbeltsporet vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging.

En ny tunnel på 7,8 km. gjennom Ulriken utgjør størstedelen av traseen.

Det er først og fremst prosjektet med byggingen av nye Ulriken tunnel som trenger å ha sporet periodevis fritt for tog i denne tiden.

Mye skjer på Arna stasjon

I Arna skal byggeprosjektet rive veibroen foran tunnelåpningen til eksisterende Ulriken tunnel. Dette er en omfattende jobb, blant annet fordi kontaktledningsanlegget til togene må demonteres og settes opp igjen for å komme til arbeidsområdet med maskiner. Selve rivingen av den armerte betongbroen vil også være svært støyende og må foregå delvis om natten.

For å forberede ombyggingen av Arna stasjon og sporene til ny tunnel, skal to av sporene og tilhørende ledningsanlegg på stasjonen rives.

Ellers er det bygget en midlertidig plattform som skal benyttes i byggeperioden på Arna stasjon, og denne åpner allerede mandag 20. mars.

Inne i eksisterende Ulriken tunnel skal man benytte den togfrie perioden til å bore hull gjennom til den nye tunnelen til kabler for strømforsyning fra den nye omformerstasjonen som bygges i Arna.

Arbeid i Bergen

I Fløen i Bergen skal man bygge en teknisk tunnel under hovedsporet, samt også legge inn en ny sporveksel i krysset til godssporet til Kronstad.

Inne ved Bergen stasjon skal det også foregå arbeid med spor og kontaktledningsanlegg i hele perioden.

Vedlikehold på strekningen Bergen-Voss

I tillegg gjør Bane NOR en del vedlikeholdsarbeid mellom Bergen og Voss. På planen står blant annet skogrydding, drenering, rassikring og rutinekontroller av spor og ledninger.

Se opp for tog!

Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. I perioder vil også godstog passere. Alle som bor og ferdes langs jernbanen må være like forsiktige som ellers.

Mer informasjon

Informasjon om hvilke tog som fortsatt vil gå i perioden, og om alternativ transport finnes på nettsidene til NSB.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen