Lokal fauskemarmor går igjen i benker og monument.
Lokal fauskemarmor går igjen i benker og monument. (Foto: Steinar Skaar)

Åpning av Ureddplassen - nasjonal turistveg

Statens vegvesen åpnet denne uken utsiktspunktet Ureddplassen på Helgelandskysten, hvor Landskapsfabrikken, nå en del av Asplan Viak, har hatt ansvar for landskapsarkitekturen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ureddplassen er inngår i Nasjonale turistveger-prosjektet, og ligger ved Kystriksveien i Gildeskål kommune, helt på grensen mot Meløy. Her er det fritt utsyn til storhavet og øyriket og i bakkant reiser tindene seg.

– Etter at alle vi i Landskapsfabrikken har jobbet med prosjektet i en årrekke var det en flott opplevelse å se prosjektet ferdig. Det fungerte bedre opp mot omgivelsene enn det vi hadde håpet på, sier vår landskapsarkitekt, Inge Dahlman.

Norges vakreste toalett? 

Ureddplassen ligger på Heleglandskysten i storslåtte omgivelser som byr på fantastiske nordlysopplevelser vinterstid og midnattsol om sommeren. 

Landskapsfabrikken, nå Asplan Viak, har hatt ansvaret for landskapsarkitektur på Ureddplassen som er en del av Nasjonal turistveg på Helgelandskysten. Landskapsarkitekt Inge Dahlman forteller om plassen. Oppdragsgiver er Statens vegvesen.

– Som alltid er den største utfordringen: Hva skal dette stedet bli? Vi jobbet lenge med å få anlegget til å sitte.

– Jeg synes vi har greid å lage et sted som formidler disse kvalitetene godt samtidig som plassen framstår som relativt lavmælt, sier Dahlman.  

Alt var bygd etter tegningene. En god dag i en landskapsarkitekts liv!

- Inge Dahlman

Arkitekturen overskygger ikke for landskapsopplevelsen.

– Ut i fra stedet har vi valgt et mykt og avrundet formspråk som går igjen i hele prosjektet også i toalettbygget som reiser seg som en bølge på betongterrassen.

Sammen med arkitektene for toalettet, Haugen Zohar arkitekter, er det laget et anlegg hvor rasteplass og toalettbygg ble en helhet.

Fakta: 

Prosjektkategori: Nasjonal Turistveg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Lokasjon: Kystriksveien, Gildeskål kommune

Samarbeidspartnere:

• Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS

• Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter AS

• Ingeniør: K.Apeland AS

• Teknikk: Sweco AS

• Entreprenør: Moldjord bygg og anlegg AS

• Betong: Nordland Betong, avdeling Meløy

Tidsrom: 2016 - 2018

– Det synes jeg vi fikk til. Lyset i toalettet virker som en lampe i vintermørke og har allerede blitt et landemerke, sier Dahlman. 

Turistattraksjon og lokal perle

Ureddplassen er allerede en populær rasteplass både for lokalbefolkningen og turister. 

– Vi har lagt vekt på at plassen kan benyttes på flere måter. Den skal fungere om du er alene og ønsker å nyte utsikten i kontemplasjon og den skal fungere som sted for midtsommerfesten hvor langbordene på 7 meter står klar, forteller Dahlman. 

Det produksjonsmessige bød på utfordringer. De avrundete formene og ikke minst toalettet med dobbeltkrumme flater var krevende å forskale og å støpe.

– Men entreprenøren og byggeledelsen fikk det til. Forskalingen på terrassen så ut som båtformer. Men det var en del prøvestøp, sier Dahlman.

Landskapsarkitekt Inge Dahlman under åpningen av Ureddplassen. Foto: Anne Mette Meidelsen / Framtida

Han forteller at samarbeidet i prosjektet har vært svært bra.

– Alle har jobbet mot et mål om at det skal bli vellykket. Oppdragsgivere, byggeleder, entreprenører og formgivere og øvrige konsulenter har jobbet mot dette målet og det var ingen detaljer å «gremme» seg over. Alt var bygd etter tegningene. En god dag i en landskapsarkitekts liv, konkluderer Inge Dahlman. 

Om prosjektet:

Ureddplassen blir en storslått turistvegsopplevelse for reisende i nord. Med ny parkering, nytt toalett og en spektakulær utsiktsterrasse tett på storhavet.

Ureddplassen inngår som et av syv stoppesteder langs nasjonal turistveg Helgelandskysten og ligger i Gildeskål kommune. Plassen, som nå har fått en omfattende oppgradering, har alltid vært et stoppested for reisende og fastboende pga den vidstrakte utsikten innover i fjorden, mot Storhavet, Fugløya, Lofotveggen og horisonten. Vintertid finnes det knapt et vakrere sted å se nordlyset, og om sommeren er det et fantastisk sted å oppleve midnattssola.
 
Ureddplassen er også et minnested. Et monument ble i 1986 reist til minne om de omkomne etter at ubåten Uredd gikk på ei mine i Fugløyfjorden under 2. verdenskrig. Ubåten var på vei mot Gildeskål med agenter fra Kompani Linge som skulle videre til Sulitjelma for å utføre en sabotasjeaksjon mot kraftverket ved gruvene.
 
Foruten oppgradering av minnemonumentet, en ny parkeringsplass og et toalett i glass og betong, er det bygd en stor plasstøpt utsiktsterrasse og et spektakulært trappeamfi. Amfiet fører ned til strandsonen og er formet som en bred skulpturell trapp med vekselsvis små og store trinn. Her er det sitteplasser for mange. Trappeanlegget gir en unik utsikt og tilbyr sitteplasser godt skjermet for trafikk. Ureddplassen er et sted for en kort pause, for en god rast med mat eller for lange netter med midnattssol eller nordlys.
 
Hele rasteplassen er utformet med et avrundet og mykt formspråk. Formspråket er et svar på strandsonens avrundete og avslepne former.  Dette formspråket spiller både sammen med og kontrasterer til omgivelsene og de de kantete tindene.
 
Det lille, bølgeformede toalettbygget er et landmerke og markering av rasteplassen. Plasseringen av bygningen ved den nordlige enden av plassen tar ikke unødig utsikt, samtidig som den heller ikke utgjør et trafikksikkerhetsproblem ved ut – og innkjøring til plassen. Bygget er bygget i betong og glass og bølgeformen muliggjør et forrom som er åpent mot utsikten. 
 
Betongbølgen er plasstøpt enkeltkrummet betongflate som inneholder en glassboks med toalett og tekniske funksjoner.Toalettets vegger er opake glassflater som lyser opp i mørket. Det er lagt vekt på at bygget skal være en forlengelse (alt: en del av) av betongterrassen, noe som kommer til uttrykk både i detaljering, materialbruk og formspråk. 
 
Ureddplassen har flere opplevelseskvaliteter. Fra selve rasteplassen er det en storslått utsikt mot det store landskapsrommet - mot havet og øyriket. Beveger man seg ned fra rasteplassen mot strandsonen forsvinner lyden fra trafikken og man kan oppleve et landskap fullt av detaljer. Snur man seg, gir tindene og den frodige fjellsiden en helt annen opplevelse av stedet. På forsommeren er det en intens fuglesang fra fjellsiden. Intensjonen bak utformingen av rasteplassen er å videreformidle og disse kvalitetene og gi en verdig ramme for minnemonumentet for ubåten Uredd. 
 
Til toppen