Åpning av NCC Grenland Massegjenvinning

Åpning av NCC Grenland Massegjenvinning

Torsdag 28. april var det offisiell åpning av NCC Grenland Massegjenvinning (NCC GMG) i Skien.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

NCC GMG er deponi for rene masser og et pukkverk som også produserer og selger jord og bark.

OFFISIELL ÅPNING MED SNORKLIPP

Det var en storslått åpning, driftsleder Runar Stamland inviterte kunder og leverandører til pølsefest og bløtkakespising på verket ved Geitryggen, Skien. Ordfører Hedda Foss Five og Direktør i Vekst i Grenland, Ståle Tveit, var spesielt invitert. Ordføreren fikk det ærefulle oppdraget med å klippe snoren og erklære NCC Grenland Massegjenvinning for åpnet. Med dette fikk hun hjelp av Jørn Inge Næss fra hovedutvalg for teknisk sektor i kommunen. Næss har vært viktig for tilblivelsen av NCC GMG.

- Det er viktig for meg å delta på slike åpninger, det betyr at næringslivet i Skien vokser, og NCC GMG er med på å skape arbeidsplasser til kommunen samt tilbyr lærlingeplasser og arbeidstrening. I tillegg er deponiet et flott tiltak for å hindre vill-dumping av masser, sier Hedda Foss Five.

SALG AV PUKK, GRUS, SAND, MATJORD OG BARK

Etter snorklippingen fikk alle en guidet tur rundt på verket, ledet av driftsleder Runar Stamland.

- Dette er en stor drøm som går i oppfyllelse. Idéen startet for fire år siden, og her står vi i dag. Hos oss kan privatkunder så vel som næringslivet få kjøpt pukk, grus, sand, matjord og bark i tillegg til at de kan levere fra seg rene masser til deponering. Vi tar også imot asfalt og betong til gjenvinning. Torsdag og fredag er det 20% på alle varer, et slags åpningstilbud, avslutter Stamland med et smil.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen