Åpnet Norges største landstrømanlegg for skip

Åpnet Norges største landstrømanlegg for skip

Med støtte fra Enova har Averøy Industripark investert i landets største landstrømanlegg for rigger og skip.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Transocean Barents ble riggen koblet til landstrøm. Totalt kan industriparken tilby en utgangseffekt på 9 MW, noe som muliggjør landstrøm til flere skip og plattformer samtidig.

Averøy Industripark, like ved Kristiansund, er en naturlig del av olje- og gassclusteret i Midt-Norge og har siden oppstarten i 2013 blant annet satset bevisst mot riggmarkedet. Den siste tiden har bedriften servet flere rigger, både ved kai og i fjorden utenfor.

Koblet på

I dag slo riggen Transocean Barents av hovedmotoren og ble koblet på landstrøm der de ligger i opplag på Averøy Industripark.

– Dette er en stor dag for oss. Miljøet spares for utslipp. I tillegg vil riggselskapene spare store beløp i dieselutgifter. En rigg har et betydelig forbruk av diesel pr. døgn. Vi tror at tilgang til landstrøm, også for de moderne riggene, vil være attraktivt for riggselskaper som har rigger i opplag eller på vedlikehold, sier daglig leder Frank Ellingen i Averøy Industripark.

Første i drift

Nylig ble også landstrømprosjektet tildelt 7,8 millioner kroner i støtte fra Enova. Tilskuddet var det 5. største som ble tildelt i denne runden.

– Anlegget i Smevågen er ett av i alt tretten landstrømprosjekter som fikk støtte fra oss nå i vår. Sju prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai, så landstrøm blir et viktig grep for å gjøre sjøfarten grønnere på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi er veldig glade for at Averøy Industripark nå går i front og bidrar til å redusere utslippene fra maritim næring, sier Enovas markedssjef på transportområdet, Petter Hersleth.

– Tilskuddet fra Enova har vært avgjørende for at vi kunne bygge så raskt og så stort som vi har gjort, sier Ellingsen i Averøy Industripark.

«Et attraktivt alternativ»

Teknisk sjef i Tranocean, John Einar Jørgenvåg, synes det er flott å få et alternativ med landstrøm med de kapasitetene som Averøy Industripark nå kan tilby.

– Litt avhengig av type rigg og hvor lenge den skal ligge ved kai, så vil det være interessant å ha et tilbud om landstrøm. Det betyr reduksjon av utslipp og mindre støy for nærområdet. I tillegg kan landstrøm i en del tilfeller også gi et gunstig regnestykke.

[img id="1"]

– Med denne landtilkoplingen klarer vi nå i det alt vesentlige å drifte systemene om bord på Transocean Barents, uten å måtte kjøre dieselgeneratorene. Med dette vil riggen kunne være i standby-modus opp mot eventuelle nye kontrakter. Landstrøm med så stor kapasitet gjør også at vi får økt fleksibilitet med tanke på bemanning.

– Averøy Industripark har gjort seg mer attraktiv, det er en bedring på miljøsiden og vi har et fornuftig økonomisk regnskap. Dette er vinn-vinn for alle, sier Jørgenvåg.

10-12 millioner

Industriområdet har tidligere huset den nedlagte pelletsfabrikken BioWood. Den Hafslundeide bedriften investerte store beløp i fremlegging av 22 kV høyspentlinje til fabrikkområdet. Det ga et godt grunnlag for landstrømsatsingen til Averøy Industripark som siden mars har jobbet med å fremføre høyspentlinjen til kaikanten. Totalt er det investert 10-12 millioner i fremføringen, bygging av trafohus og investeringer i trafoer, frekvensomformer og landstrømcontainer.

Tre samtidig

– Vi har plass til to rigger ved kai samtidig som begge kan kobles på landstrøm. I tillegg ser vi på muligheten for å fremføre landstrøm til rigger som ligger i fjorden utenfor. Vår kai er 280 meter lang inkludert dykdalber. Her kan det ligge tre fartøyer samtidig som kan benytte landstrøm. I våre fremtidige planer ligger bygging av ny prosjektkai for tungløft. Også denne kaien vil bli forsynt med landstrøm fra vår nettstasjon, sier Ellingsen.

Satsing

Averøy Industripark jobber for å utvikle en sterk havklynge ved å legge til rette for etablering og økt samhandling mellom de havbaserte næringene. De har den siste tiden jobbet målbevisst mot riggmarkedet.

– Et av våre satsningsområder er å være en tjenesteyter til riggmarkedet som riggvedlikehold, klassinger og vedlikehold av boreutstyr. Nå har markedet endret seg mye med stor nedgang i oljepris og endringer innen olje og gass bransjen generelt. Dermed er vår kai nå blitt attraktiv som opplagsplass for oljerigger.Vårt mål har derfor vært å få erstattet forbruket av diesel med elektrisitet.

– Vi har i lang tid jobbet mot riggselskaper som benytter anlegget vårt til å gå over til bruk av landstrøm. Dette har nå blitt høyaktuelt på grunn av riggselskaper leter etter muligheter for kostnadskutt og en mer miljøvennlig opplagsplass for sine rigger.

– Vi har etablert et veldig godt samarbeid med Transocean og har det siste året servet flere av deres rigger. I dag ligger riggene Transocean Spitsbergen og Transocean Barents i opplag hos oss. Med å kunne tilby landstrøm håper vi å bli enda mer interessante fremover, ikke bare som opplagshavn, men som havn for alle typer vedlikehold, sier Ellingsen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen