Åpnet Norges største landstrømanlegg for skip

Åpnet Norges største landstrømanlegg for skip

Med støtte fra Enova har Averøy Industripark investert i landets største landstrømanlegg for rigger og skip.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Transocean Barents ble riggen koblet til landstrøm. Totalt kan industriparken tilby en utgangseffekt på 9 MW, noe som muliggjør landstrøm til flere skip og plattformer samtidig.

Averøy Industripark, like ved Kristiansund, er en naturlig del av olje- og gassclusteret i Midt-Norge og har siden oppstarten i 2013 blant annet satset bevisst mot riggmarkedet. Den siste tiden har bedriften servet flere rigger, både ved kai og i fjorden utenfor.

Koblet på

I dag slo riggen Transocean Barents av hovedmotoren og ble koblet på landstrøm der de ligger i opplag på Averøy Industripark.

– Dette er en stor dag for oss. Miljøet spares for utslipp. I tillegg vil riggselskapene spare store beløp i dieselutgifter. En rigg har et betydelig forbruk av diesel pr. døgn. Vi tror at tilgang til landstrøm, også for de moderne riggene, vil være attraktivt for riggselskaper som har rigger i opplag eller på vedlikehold, sier daglig leder Frank Ellingen i Averøy Industripark.

Første i drift

Nylig ble også landstrømprosjektet tildelt 7,8 millioner kroner i støtte fra Enova. Tilskuddet var det 5. største som ble tildelt i denne runden.

– Anlegget i Smevågen er ett av i alt tretten landstrømprosjekter som fikk støtte fra oss nå i vår. Sju prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai, så landstrøm blir et viktig grep for å gjøre sjøfarten grønnere på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi er veldig glade for at Averøy Industripark nå går i front og bidrar til å redusere utslippene fra maritim næring, sier Enovas markedssjef på transportområdet, Petter Hersleth.

– Tilskuddet fra Enova har vært avgjørende for at vi kunne bygge så raskt og så stort som vi har gjort, sier Ellingsen i Averøy Industripark.

«Et attraktivt alternativ»

Teknisk sjef i Tranocean, John Einar Jørgenvåg, synes det er flott å få et alternativ med landstrøm med de kapasitetene som Averøy Industripark nå kan tilby.

– Litt avhengig av type rigg og hvor lenge den skal ligge ved kai, så vil det være interessant å ha et tilbud om landstrøm. Det betyr reduksjon av utslipp og mindre støy for nærområdet. I tillegg kan landstrøm i en del tilfeller også gi et gunstig regnestykke.

[img id="1"]

– Med denne landtilkoplingen klarer vi nå i det alt vesentlige å drifte systemene om bord på Transocean Barents, uten å måtte kjøre dieselgeneratorene. Med dette vil riggen kunne være i standby-modus opp mot eventuelle nye kontrakter. Landstrøm med så stor kapasitet gjør også at vi får økt fleksibilitet med tanke på bemanning.

– Averøy Industripark har gjort seg mer attraktiv, det er en bedring på miljøsiden og vi har et fornuftig økonomisk regnskap. Dette er vinn-vinn for alle, sier Jørgenvåg.

10-12 millioner

Industriområdet har tidligere huset den nedlagte pelletsfabrikken BioWood. Den Hafslundeide bedriften investerte store beløp i fremlegging av 22 kV høyspentlinje til fabrikkområdet. Det ga et godt grunnlag for landstrømsatsingen til Averøy Industripark som siden mars har jobbet med å fremføre høyspentlinjen til kaikanten. Totalt er det investert 10-12 millioner i fremføringen, bygging av trafohus og investeringer i trafoer, frekvensomformer og landstrømcontainer.

Tre samtidig

– Vi har plass til to rigger ved kai samtidig som begge kan kobles på landstrøm. I tillegg ser vi på muligheten for å fremføre landstrøm til rigger som ligger i fjorden utenfor. Vår kai er 280 meter lang inkludert dykdalber. Her kan det ligge tre fartøyer samtidig som kan benytte landstrøm. I våre fremtidige planer ligger bygging av ny prosjektkai for tungløft. Også denne kaien vil bli forsynt med landstrøm fra vår nettstasjon, sier Ellingsen.

Satsing

Averøy Industripark jobber for å utvikle en sterk havklynge ved å legge til rette for etablering og økt samhandling mellom de havbaserte næringene. De har den siste tiden jobbet målbevisst mot riggmarkedet.

– Et av våre satsningsområder er å være en tjenesteyter til riggmarkedet som riggvedlikehold, klassinger og vedlikehold av boreutstyr. Nå har markedet endret seg mye med stor nedgang i oljepris og endringer innen olje og gass bransjen generelt. Dermed er vår kai nå blitt attraktiv som opplagsplass for oljerigger.Vårt mål har derfor vært å få erstattet forbruket av diesel med elektrisitet.

– Vi har i lang tid jobbet mot riggselskaper som benytter anlegget vårt til å gå over til bruk av landstrøm. Dette har nå blitt høyaktuelt på grunn av riggselskaper leter etter muligheter for kostnadskutt og en mer miljøvennlig opplagsplass for sine rigger.

– Vi har etablert et veldig godt samarbeid med Transocean og har det siste året servet flere av deres rigger. I dag ligger riggene Transocean Spitsbergen og Transocean Barents i opplag hos oss. Med å kunne tilby landstrøm håper vi å bli enda mer interessante fremover, ikke bare som opplagshavn, men som havn for alle typer vedlikehold, sier Ellingsen.

Til toppen