Åpner Oslo første høydepark

Åpner Oslo første høydepark

Med Den Norske Opera og Barcode som ramme kan Sørenga bro bidra til kontinuitet og urbane friluftsopplevelser for bes økende som tar seg gjennom den nye Fjordbyen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I forbindelse med Fjordbyutviklingen ble Sørenga bro delvis revet i 2011, men grunnet uenighet mellom Statens vegvesen og Oslo kommune er man fortsatt ikke kommet frem til en langtidsløsning. Aktører som Norsk design- og arkitektursenter (DogA), Bymljøetaten og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) samarbeider derfor om videreutviklingen av de delene av bilbroen som er igjen. Mer spesifikt gjelder det delen som går over jernbanesporene fra Mosseveien og videre mot Middelalderparken. Tidligere i sommer ble samarbeidsprosjektet åpnet for besøkende.

- Vi fikk dette oppdraget fra DogA, og det var en del av et masterkurs ved AHO, hvor lærere og rundt 25 studenter bidro til å utvikle alternativer. Oppdraget tok vi på strak arm i april, etter at klassen tidligere i semesteret hadde bygget et samfunnshus i Chile, forteller AHO-lektor, Solveig Sandness. Inspirert av New York AHO hadde sågar en konkurranse mellom studentene som gikk ut på å tegne det beste konseptet tilpasset Sørenga.

- Vinnerbidraget ser vi nå resultatet av på broen, nemlig en trebro som bukter seg utover den tidligere påkjøringsrampen. Prosjektet er både romdannende, og gir besøkende muligheten til å nyte en fantastisk utsikt over Oslo, med fjorden, Sørenga, Bjørvika og Middelalderparken i umiddelbar nærhet. Det er satt ut benker og stubber for de som ønsker å ta seg en pust i bakken. Videre er det laget en platting som kan egne seg til aktiviteter. Vi har også laget en himling av tau mellom rekkverk og eksisterende strukturer, og på den opprinnelige broas betongdekke
er det malt i blått, grønt og gult. Flere tegnet også inn en trappeforbindelse til Middelalderparken, men det ble for lite tid og ressurser til det i denne omgang, medgir Sandness.

Formålet

DogA ønsket med prosjektet å vise hvordan bystrukturer kan revitaliseres ved å omdefinere konstruksjonens formål.

- Dette prosjektet vil kunne heve kontinuiteten i den nye Fjordbyen. Her kan vi for eksempel se til High Line i New York, hvor nedlagte jernbanelinjer er blitt en høydepark og et populært grøntområde. Det er fremdeles stor verdi i mange lignende anlegg, og dessuten er det klimavennlige aspektet ved gjenbruk også et stort pluss. Vi ønsker å transformere dette til en attraktiv ferdselsåre for gående og syklende, forklarer programsjef på DogA, Karianne Bjellås Gilje.

Tilrettelagt for kulturopplevelser

I utgangspunktet er dette et midlertidig prosjekt, men de involverte aktørene håper det kan stå lenger.

- Hvorvidt det blir en mer permanent løsning er opp til politikere og fagmyndigheter. Det hadde vært ypperlig om dette kunne videreutvikles. Det er nå tross alt Oslos første høydepark, noe som er merkverdig i seg selv. Parken har multifunksjonelt potensial, og vil forenkle adkomsten til øvrige grøntanlegg om man i tillegg bygger en trappeforbindelse mellom anlegget og parken under. For eksempel er det en utmerket arena for utekino, konsertopplevelser og andre arrangementer. Med Operaen og Barcode som bakteppe borger det for mange fine opplevelser for besøkende, sier Bjellås Gilje.

 

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen