Åpner for trafikk foran ny avgang- og ankomsthall

Åpner for trafikk foran ny avgang- og ankomsthall

I natt åpnet forlengelsen av det nye veisystemet utenfor terminalen på Oslo Lufthavn. Veien er bygget på en ny bro og går forbi jernbanestasjonen og den nye avgang- og ankomsthallen som er under oppføring. Forlengelsen av veisystemet er en del av prosjektet «nye» Oslo Lufthavn som skal være ferdigstilt i april 2017.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En av Norges lengste broer og etablering av egen park

Den nye broen, inklusive trafikkforplassen, er hele 450 meter lang og har tatt 16 måneder å bygge. Med forlengelsen blir dette en av Norges lengste broer. Prosjektet består for øvrig av forlengelse av veien foran ankomsthallen, etablering av ramper og anleggelse av et eget parkområde for besøkende. Anlegget, inkludert parken, skal stå ferdig høsten 2016.

Godt samarbeid mellom offentlige aktører

Arbeidene med ny bro har vært tett på øvrig byggeaktivitet, så grundig koordinering av de ulike entreprisene har vært avgjørende for både sikkerhet og fremdrift.

- Godt samarbeid har vært viktig for å finne gode løsninger sammen og dermed lykkes med prosjektet som nå har nådd en viktig milepæl, sier Prosjektleder i OST T2, Tone Westby og Prosjektleder Knut Lauvålien i Veidekke

- Veidekke har i sine arbeider med veien foran terminalen og den nye broen hatt stort fokus på SHA-arbeidet gjennom alle prosesser i arbeidskjeden. Dette har resultert i at arbeidene er gjennomført uten fraværsskader så langt. Vi vil videre berømme Veidekke for å ha dyktige fagfolk, noe som har gitt god kvalitet i utførelsen, fortsetter Tone Westby. Det er en utfordring å bygge bro- og veianlegg samtidig med full drift og minimale muligheter for stengning. Veidekke har gjennom sin tilpasningsevne og løsningsorienterte arbeidsform, redusert disse utfordringene betydelig, sier Westby.

Gjennomført uten fraværsskader

Knut Lauvålien i Veidekke er også imponert over samarbeidet mellom de involverte aktørene.

- Vår største utfordring har vært kompleksiteten og koordineringen av betongarbeider og tekniske installasjoner med hensyn til tidsforbruk og fremdrift. Gjennom godt samarbeid med OSLs utbyggingsorganisasjon og de prosjekterende har vi fått raske avklaringer og gode løsninger i prosjektet. Vi er også spesielt godt fornøyd med at prosjektet/entreprisen er gjennomført uten skader med fravær. Dette mener vi er et resultat av høyt fokus både hos OSL og Veidekke, og et godt samarbeid oss imellom.

[youtube id="qDVpo4UJf-Q"]

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen