Antistatisk ventilasjon reduserer gruveulykker

Antistatisk ventilasjon reduserer gruveulykker

Vi hører stadig om fatale gruveulykker rundt om i verden. Fokus på sikkerhet og riktig ventilasjon i gruver og tunneler varierer fra land til land. Vi har snakket med salgsdirektør i Protans Ventiflex avdeling, Pål Fossum, som sørger for god ventilasjon for tunneler og gruver i hele verden.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Livsfarlige gasser

[factbox id="1"]

I gruver oppstår det gass og støv som både kan være lett antennelig og eksplosivt. Dersom det oppstår statisk elektrisitet i gruven kan disse gassene antennes. Da er det viktig med ventilasjon som forhindrer gnistninger fra statisk elektrisitet.

- Protans Ventiflex Antistatic leveres ofte til land som Norge, Finland, Sverige og store deler av Russland. Det dreier seg særlig om kullgruver, hvor støvet som oppstår fra kullet er eksplosivt og utgjør en risiko for ulykker. Her er antistatisk ventilasjon ofte påkrevd, forklarer Fossum.

Variert fokus på sikkerhet

I begynnelsen av mars mistet 32 arbeidere i Øst-Ukraina livet som følge av en gasseksplosjon i en kullgruve. I mai 2014 mistet 301 mennesker livet i kullgruven i Soma, Tyrkia

- Fokuset på god ventilasjon og godt miljø er stort i de fleste land, særlig i Norge. Dessverre er det fortsatt mange som tar for lett på dette, sier Fossum.

Mangel på kunnskap og ønske om kostnadsbesparelser gjør at noen velger bort de tryggeste løsningene på markedet. Den ansvarlige for gruvedriften blir ofte vurdert ut i fra mengde stein som blir tatt ut av gruven. Dermed lander fokuset på effektivitet over sikkerhet.

­- Dette er en motstridene logikk. Studier viser at dersom luftforholdene er gode øker også produktiviteten. Det er vanskelig å jobbe effektivt i støv og 30 grader, sier Fossum.

Forskning viser også at tette ventilasjonsrør med god luftstrømning bruker langt mindre energi enn dårlige ventilasjonsrør. En god installasjon kan mer enn halvere energikostnadene sammenlignet med en dårlig installasjon.

- Målinger har vist at en 20 prosent lekkasje i ventilasjonen vil øke energibehovet med 73 prosent. Generelt så står energien for 10 prosent av driftskostnadene til et stort antall internasjonale gruver. Denne beregningen viser til millionbesparelser.

Utfordringer med ventilasjon

Det å installere ventilasjonsrør i gruver og tunneler er ingen enkel jobb. For å få god gjennomstrømning av luft skal rørene henge så rett som mulig. Dette er utfordrende i ujevne gruve- og tunneltak. Installasjonsprosessen i gruve og tunnel er stort sett den samme, men tunneler kan by på færre utfordringer enn gruver. 

- Det kan være noe lettere der det brukes tunnelborremaskiner i utgravingen. Her blir taket betydelig rettere og maskinen fester karabinkroker i takwiren under fremdriften, avslutter Fossum.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen