NY TRIKK: Slik skal den nye Oslo-trikken se ut.
NY TRIKK: Slik skal den nye Oslo-trikken se ut. (Illustrasjon: CAF / Oslo Sporveier)

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette.

  • Trikk
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sporveien tildelte 11. juni 2018 kontrakten på leveranse av Oslos 87 nye trikker til det spanske selskapet, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF). Tilbudet fra CAF skåret høyest på teknisk løsning og var best på pris. Siemens leverte 26. juni i år en midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete for å få stoppet signeringen av avtalen med CAF. Som en del av saken fremmet Siemens også et krav om innsyn i kontrakten og dokumenter fra forhandlingene med CAF. 

Sporveien har vurdert at innholdet i dokumentene som Siemens ønsket innsyn i, er å regne som taushetsbelagt informasjon og forretningshemmeligheter, og at dette er dokumenter som Sporveien plikter å bevare taushet om. Innsynsspørsmålet i saken ble behandlet ved Oslo byfogdembete 22. og 23. august 2018. Retten sier i sin kjennelse at Sporveiens vurdering er riktig og avviste Siemens krav om innsyn. Siemens trakk deretter hele saken fredag 14. september. Det betyr at anskaffelsen av nye trikker til Oslo nå kan fortsette, og at det kan signeres kontrakt med CAF som vant konkurransen om å levere de nye trikkene.

Anskaffelse i henhold til lover og regler for offentlig anskaffelse

– Sporveien har gjennomført alt arbeid med trikkeanskaffelsen i henhold til de lover og regler som gjelder for offentlige anskaffelser, også behandlingen av innsynsbegjæringer, sier CFO og ansvarlig for trikkeanskaffelsen i Sporveien, Marianne Vik.

  Illustrasjon: Sporveien

– Vi er glade for at retten er enig i de vurderingene vi har gjort og ser frem til å fortsette samarbeidet med CAF for å sikre at Oslo innen få år får et fornyet, attraktivt og robust trikketilbud med nye, moderne trikker, sier Vik. 

Sporveien er hovedansvarlig for gjennomføringen av Oslo kommunes trikkeprogram, som omfatter oppgradering av trikketraseer, gater og byrom, utvikling av trikkebasene på Grefsen og Holtet (verksted, garasje og vaskelanlegg) og innkjøp av 87 nye trikker. Trikkeprogrammet skal gi Oslo et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud og de nye trikkene blir standardtrikker med en velutprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold. Målet er at alle de nye trikkene skal være på plass i Oslo i løpet av 2024.

Fakta om Trikkeprogrammet

  • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
  • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
  • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
  • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
  • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
  • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
  • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
  • De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med høsten 2020 og med serieleveranse fra 2021.
  • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
 

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen