Anleggsstart for «den glemte vegen»

Anleggsstart for «den glemte vegen»

I flere tiår har det blitt kjempet for ny riksveg mellom Tingvoll og Meisingset. Nå er endelig anleggsarbeidet i gang for fullt.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

For 500 millioner skal trafikksikkerheten og framkommeligheten bedres langs riksveg 70 i Tingvoll kommune. Den nye vegen følger i hovedsak eksisterende riksveg 70 med breddeutvidelse, nye avkjørsler og underganger.

Den smale, svingete vegen på nestene ei mil er hovedvegen mellom Kristiansund og Oppdal. Flere har omtalt strekningen som den verste i Møre og Romsdal og på Nordmøre omtaler de vegen som «den glemte veg». Det er ingen tvil om at dette er et etterlengtet prosjekt. Ambulansen har kjørt en annen veg når de skal til Kristiansund så pasientene slipper å lide seg gjennom den humpete vegen, og brøytebilsjåfører har vurdert å nekte å brøyte vegen fordi de mener vegen er så elendig.

Det er allerede ryddet skog på strekningen. Vegvesenet har valgt å dele vegbyggingen inn i to kontrakter. Entreprenør Johs. J. Syltern vant den første vegbyggingskontrakten fra Håkkåssaga til Saghøgda med et tilbud på 80 944 654,00 kr eks. mva. Den andre vegbyggingskontrakten går fra Håkkåssaga til Meisingset og skal lyses ut i månedsskiftet januar-februar. Den siste kontrakten som skal lyses ut blir støytiltak langs hele strekningen. Det er beregnet 2-2,5 års byggetid, og vegen skal være helt ferdig våren 2019.

Der vegen går i samme trase som dagens veg, må all masse i eksisterende veg skiftes ut og bygges opp av gode masser av knust fjell. Det er derfor ikke til å unngå at vegarbeidene vil føre til ulemper for trafikanter og beboere langs strekningen. Det vil bli korte stengninger på inntil et kvarter for å sprenge vekk fjell, samt lysregulering og strekninger med ett kjørefelt.

- Både kollektivtrafikk og nødetatene vil bli prioritert for gjennomkjøring mest mulig uhindret, forteller prosjektleder Odd Helge Innerdal.

Vegbyggingen engasjerer, når Vegvesenet holdt folkemøte på Tingvoll forrige uke dukket nesten 100 personer opp for å få vite mer om trafikkavvikling og framdrift.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen