Anleggselever skal lære GPS-jobb
(Foto: Wikimedia Commons)

Anleggselever skal lære GPS-jobb

– Det er klart at dette er en fantastisk flott gave som vi setter veldig stor pris på. Nå skal det bli enklere å lære elevene hva de skal se etter – og hvordan de bør arbeide. Men det er fortsatt øynene som er det viktigste redskapet elevene har.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Avdelingsleder Lars Ole Hansen ved anleggslinjen på Sam Eyde videregående skole på Myra i Arendal, er svært glad for utstyret som gavene fra henholdsvis Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og OKAB – Opplæringskontoret i Aust-Agder har muliggjort. Til sammen fikk nemlig skolens anleggsavdeling hele 450.000,- kroner i «innflytningsgave» i forbindelse med at de nylig ble samlokalisert med resten av skolen.

Nye lokaler – nytt utstyr

– Dere kan riktig flotte dere nå, med både nye lokaler og nytt utsyr?

– Nåja, vi flotter oss jo ikke akkurat da, bremser Hansen smilende. Men han lar det likevel skinne gjennom at både han og elevene satte stor pris på utstyret som gjør det mulig å jobbe med GPS på 4 av skolens maskiner – i tillegg til den ene de har fra før.

– Men dere har likevel utfordringer, er det så?

– Å jada, dem er det mange av. Men det er vi vant til å håndtere, så det skal gå bra, sier den tidligere Vegvesen-karen. Men han er opptatt av at selv om GPS-utstyret var en flott gave som de satte stor pris på, gjenstår det mye både av kompetanseheving og tilpasning av utstyr før de kan få full utnyttelse av det:

– Den viktigste nytten elevene kommer til å få av dette på kort sikt, er å lære seg hvordan GPS virker i anleggsmaskinene. Det er klart dette er en veldig viktig forberedelse på arbeidslivet, men dersom vi skulle fått full utnyttelse av utstyret, måtte vi ha kunnet styre dette fra kontoret, og det kan vi ikke foreløpig. Så dermed er det fortsatt det gamle slagordet mitt som virker: Det gjelder å bruke øynene, humrer han.

Øynene er viktigst

– Så her er det også «øynene som ser» som er viktigst altså?

Avdelingsleder Lars Ole Hansen ved anleggslinjen på Sam Eyde's videregående skole på Myra i Arendal. Foto: Sam Eyde's videregående skole

– Når man skal jobbe på et anlegg – som ellers i livet vil jeg si, så er øynene våre noe av det viktigste utstyret vi kan ha. Alle tekniske hjelpemidler er veldig fint å ha, men det vi forsøker å lære elevene, er hvor viktig det er at de følger med, bruker øynene, og ikke minst analyserer det de ser. Det er nemlig først da at de kan få noe ut av de tekniske hjelpemidlene vi nå har fått til rådighet, understreker Hansen.

– Mange ungdommer – også blant dem som vil jobbe i anleggsbransjen – har solid bakgrunn som «gamere». Er det en fordel eller en ulempe?

– Konsekvensen av å gjøre feil ute på en anleggsplass er jo noe helt annet enn å tape når man spiller et dataspill. Her nytter det ikke å «reloade» og så være tilbake der man startet. Å gjøre feil på et anlegg har helt andre konsekvenser, og derfor legger vi opp til å lære ungdommene at det er svært viktig at de lærer seg til å analysere de dataene som de får tilgang til. Dette er ikke en kunnskap de uten videre synes er så morsomt, men den er nyttig. Jeg husker selv at jeg syntes det var mindre spennende å skulle tegne en del av de oppgavene vi fikk da jeg studerte for å bli ingeniør, men jeg har innsett seinere hvor viktig det var. Når man kjenner utstyr og arbeidsformer fra bunnen av, er det først da man virkelig kan utnytte det, og det kommer vi til å være nøye på i opplæringen, understreker Hansen.

Rekruttering

– Likevel er det viktig med rekruttering, og nytt utstyr virker vel tiltrekkende på mange unge?

– Det er klart at det er veldig viktig at vi får til en skikkelig rekruttering, og både nye lokaler og godt utstyr er viktig i så måte. Men jeg vil også si at å gå på anleggslinjen kan være spennende av mange andre grunner enn utstyr: Tenk å lære seg hvordan man skal behandle de dataene som det nye utstyret gir en tilgang på, og ikke minst hvordan man skal kunne rette opp de konsekvensene som blir av at man «trodde» feil? Å ha større muligheter for å bruke teknisk utstyr betyr at de som virkelig setter seg inn i bruken av den nye teknologien, kommer til å bli solide håndverkere som anleggsbransjen kommer til å få stor nytte av i fremtiden, og som kommer til å oppleve å være ettertraktet. Den nye teknologien er samtidig en streng læremester, som viser veldig klart konsekvensene for dem som ikke følger med – eller ikke gidder å lære seg å tenke gjennom hva som er konsekvensen av de dataene som produseres: Nå har vi fått gode og spennende arbeidsverktøy, og det er opp til oss selv – både lærere og elever – å få maksimalt ut av det, sier en fornøyd, men tankefull avdelingsleder.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen