Anlegg og bygg omsatte for 58,2 milliarder kroner

Anlegg og bygg omsatte for 58,2 milliarder kroner

Bygge- og anleggsbedriftene hadde en svak oppgang i omsetning i 4. termin 2015. Omsetningen økte med 1,4 prosent sammenlignet med samme termin i 2014, skriver SSB.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den svake oppgangen i 4. termin 2015 er på samme nivå som i samme termin i 2014. Mens økningen fra 4. termin 2014 til 4. termin 2015 var på 1,4 prosent, var økningen i samme periode fra 2013 til 2014 på 1,5 prosent. Omsetningen de fire første terminene har økt med 3,9 prosent i 2015, mot 5,7 prosent i samme periode i 2014.

[img id="1"]

Den totale omsetningen til bedriftene i næringen oppføring av bygninger var 22,8 milliarder kroner i 4. termin 2015. Det tilsvarer en økning på 2,7 prosent sammenlignet med 4. termin året før.

Innenfor anleggsvirksomhet var økningen på 1,7 prosent med en omsetning på snaue 7,9 milliarder kroner. Bedriftene med sitt virksomhetsområde innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet hadde en økning på 0,4 prosent i 4. termin 2015 sammenlignet med tilsvarende periode året før. Omsetningen utgjorde 27,6 milliarder kroner.

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Oslo som hadde størst omsetning med 10,1 milliarder kroner i 4. termin. Lavest omsetning er det i fylkene Aust-Agder og Finnmark, begge med omsetning mellom 0,8 og 0,9 milliarder kroner.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen