Analyserer offentlig transport i London med Big Data

Analyserer offentlig transport i London med Big Data

Transport for London (TfL) har ansvaret for overvåkning og analyse av transport på busser, tog, drosjer, veier, sykkelstier, gangstier, og ferjer i London.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Infrastrukturen blir brukt av millioner reisende hver dag og er en integrert del av hverdagen for majoriteten av byens innbyggere. Ved hjelp av billetteringsystem, sensorer, lyssignaler, og markedsundersøkelser optimaliserer TfL trafikken og informasjon ut til reisende.

- London vokser i et fenomenalt tempo. Befolkningen i dag er på 8.6 millioner og er forventet å vokse til 10 millioner i løpet av kort tid, sier Lauren Sager-Weinstein, leder for analyseavdelingen hos TfL, i et intervju med Forbes Magazine.

Kartlegger reisemønstre

Byen lanserte billetteringssystemet Oyster i 2003 og har siden utvidet tjenesten til store deler av det kollektive transportnettverket. Systemet innhenter store mengder data fra over 9 millioner kortholdere. Informasjonen brukes til å analysere reisevaner til millionbyens innbyggere.

Muligheten som har oppstått som følge av introduksjonen av Oyster var ikke mulig tidligere da man brukte kontanter for å kjøpe billetter. Med dagens løsning kan man i større grad se hvordan reisende bytter transportmiddel. London Underground har lenge hatt et billettsystem hvor reisende blir registrert både ved ankomst og avgang. På busslinjene har dette ikke vært mulig siden det ville være upraktisk å kontrollere billetter ved avgang.

Med dagens løsning kobles data sammen fra flere transportmidler og analytikerne kan se om en reise bruker billetten videre på et annet transportmiddel. På denne måten kan man kartlegge reisemønstre på tvers av flere transportmidler.

Planlegger det uforutsette

Sager-Weinstein forteller Forbes at systemet ble brukt for å håndtere behovet for alternative transportløsninger da Putney Bridge, som brukes av 870.000 reisende hver dag, ble stengt for reparasjoner.

Analyseverktøyene ble brukt til å bestemme hvor bussruter skulle settes opp for å håndtere trafikken. I tillegg ble det sendt ut informasjon til de reisende om hvordan de best kunne finne alternative ruter. Organisasjonen bruker 23 Twitter-kontoer og har 24 timers kundeservice for best å kunne informere reisende om trafikkmeldinger.

Skreddersyr reiseinformasjon

Analyseverktøyene brukes også til å tilby skreddersydd reiseinformasjon.

- Når vi kjenner reisemønstret har vi muligheten til å informere om forsinkelser eller andre hendelser på stasjoner den enkelte reisende bruker. Vi vet at befolkningen mottar store mengder informasjon fra før, og har derfor et fokus på bare å levere relevante opplysninger, forteller Sager-Wienstein til Forbes.

I tillegg har TfL åpnet for at tredjeparts aktører  kan bruke informasjonen til å utvikle apper tilpasset spesielle behov. Systemet kjører i dag på plattformer levert av Microsoft og Oracle, men vurderer i dag open source løsninger som Hadoop for å kunne håndtere de store datamengdene. I fremtiden ønsker organisasjonen å øke fokuset på sanntidsanalyser samt innhenting av data fra flere kilder.

Les mer om TfL sin satsning på Big Data her. (PDF)

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen