Med kontrakten for ombordutstyret styrker adm. dir. Carl Åge Bjørgan og Alstom sin posisjon i Norden.
Med kontrakten for ombordutstyret styrker adm. dir. Carl Åge Bjørgan og Alstom sin posisjon i Norden. (Foto: Kasper Dudzik / Alsotm)

Alstom leverer kontrollsystem på togene

Bane NOR har tildelt Alstom en kontrakt for å utstyre hele den norske jernbaneflåten med ERTMS kontroll-løsninger samt vedlikehold av systemet i inntil 25 år.

  • ERTMS
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten består av utvikling og testing av ombordutstyr, samt kontrakter med 14 ulike togeiere.

– Vi er svært glade over å kunne være med på digitaliseringen av jernbanen i Norge. ERTMS gir klare forbedringer for passasjertrafikken og bedre planlegging av godstrafikken. Dette vil bidra til å gjøre det norske jernbanenettet mer sikkert, pålitelig og effektivt, sier adm. dir. Carl Åge Bjørgan i Alstom Norge.

Behovet for fornyelse

Leveransen blir en del av det nasjonale ERTMS-systemet som rulles ut fra 2022 til 2034. Thales fikk kontrakt på om lag 650 millioner for ny programvareløsning for fjernstyring av togtrafikken, mens Siemens fikk kontrakten for track-side, som omfatter over 4200 km med skinnegang og installasjoner på 375 togstasjoner.

– Behovet for fornyelse er drivkraften bak ERTMS-prosjektet. Dagens anlegg er bygget med reléteknologi som var moderne før andre verdenskrig, sa konserndirektør Sverre Kjenne, som leder Digitalisering og teknologidivisjonen i Bane NOR.

– Deler og kompetanse er i ferd med å bli mangelvare. Totalt har vi i dag 336 anlegg og mer enn 15 ulike varianter, som med ERTMS i prinsippet skal kunne erstattes av ett datarom, sa Kjenne i en pressemelding.

ERTMS vil bidra til å gjøre det norske jernbanenettet mer sikkert, pålitelig og effektivt.

- Carl Åge Bjørgan

Løsningen som tilbys, er basert på Alstoms Atlas-modeller for ERTMS-løsninger. Det består av et dobbelt system som gjør at togene kan kjøres på eksisterende spor med ATC-2-system, samtidig som de kan kjøres på spor som nylig har blitt utstyrt med systemet ERTMS nivå 2. Designen og programvaren minimerer utstyrsbehovet i det doble systemet ved at de deler noen komponenter om bord i toget, i hovedsak antenne og datamaskin. Monteringen påbegynnes i 2021, og det er planlagt at de første togene skal være i drift i 2022. Alle norske tog skal være ferdig oppgradert før september 2026.

Trygg og effektiv kjøring. Lokfører mottar sanntidsinformasjon om togets tilstand og om trafikken. Foto: Eirik Iveland

– Kontrakten er kjempeviktig for oss. Alstom er en markedsleder på ERTMS-ombordutrustning. Når vi vinner denne kontrakten i Norge styrker det vår posisjon i Norden, og kan hjelpe oss for å få oppdrag også i Sverige og Finland, sier Bjørgan. 

ERTMS ombordutrustning

ERTMS ombordutrustning er den delen av signalsystemet som er om bord på toget. Den mottar en kjøretillatelse fra signalsystemet som styrer jernbaneinfrastruktur når sporet er klart. Denne kjøretillatelsen inneholder blant annet en gitt distanse og hastighet. Ombordutrustningen vil da informerer fører om lengde på kjøretillatelsen og tillatt hastighet. Hvis toget kjører for fort eller for langt, så bremser ombordsystemet toget. Med denne endringen vil ikke fører se på lyssignaler langs sporet, men få all informasjon på en skjerm i førerrommet.

– Tildeling av kontrakten for ombordutstyr på togene er et betydelig og viktig skritt videre i digitaliseringen av norsk jernbane. Vi har stor tro på Alstoms evne til sammen med oss å utvikle gode løsninger til beste for jernbanen, togselskapene og de reisende, sa Kjenne.

ERTMS Løsningen for ombordutrustning er basert på Alstoms Atlas-modeller for ERTMS. Foto: Eirik Iveland

På vegne av kjøretøyeierne forhandlet Bane NOR fram rammekontrakter med Alstom om levering av ombordutstyr. Kontrakten har tre deler:

  • GA Phase Contract (General Application) omfatter utvikling og testing av ombordutstyret og installasjon i tre testtog.
  • SA Phase Contract (Specific Applications) omfatter detaljert plan for installasjon for hver togtype og deretter ombygging av alle tog.
  • Coordination Phase Contract knytter Alstoms ombyggingsansvar til datoer for idriftsettelse av de enkelte banestrekningene med ERTMS for å sikre til enhver tid tilstrekkelig mengde ombygde tog.

I juni inngikk kjøretøyeierne selvstendige kontrakter med Alstom om leveranse av ombordutstyr. Til sammen har alle kontraktene en samlet verdi på vel 1,5 milliarder kroner.

– Vi har stor respekt for prosjektet, og det vil helt sikkert by på noen utfordringer. Nå skal vi montere løsningen for 14 ulike togeiere i 467 tog av 55 forskjellige typer, forteller Bjørgan.

Vi har stor respekt for prosjektet, og det vil helt sikkert by på noen utfordringer.

- Carl Åge Bjørgan

Alle togene skal bygges om i Norge, hovedsakelig på Bane NOR eiendoms verksteder på Grorud og Marienborg. De første togene skal være ferdig ombygd til første ERTMS-strekning åpner i slutten av 2021, og innen 2026 skal alle togene være klare til å kjøre på ferdig utbygde ERTMS-strekninger.

– Vi er i ferd med å bygge opp et prosjektkontor for ERTMS i Oslo. Prosjektteamet vil samarbeide tett med utviklingssenteret for maskinvare i Villeurbanne, Frankrike og med Alstoms ERTMS-senter i Charleroi, Belgia, som skal lede designen av leveransen, sier Bjørgan.

Fakta

ERTMS er en europeisk standard for styring av tog, der signaler flyttes fra sporet over i togene. Togene kommuniserer trådløst med sentrale datamaskiner. Et tog med ERTMS skal kunne kjøre på alle togstrekninger i Europa som er bygget i henhold til samme standard.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen