Akuttiltak mot luftforurensning tilgjengelig

Akuttiltak mot luftforurensning tilgjengelig

- Møtet med Oslo og Bergen var nyttig og oppklarende. Alle ønsker bedre byluft, og storbyene har en rekke akuttiltak de kan sette i verk.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag hadde møte med representanter fra Oslo og Bergen om akuttiltak mot luftforurensning. Bakgrunnen for invitasjonen fra samferdselsministeren er at det i Oslo og Bergen i vinter flere ganger har vært målt høy luftforurensning.

Kan håndtere akutte situasjoner

- Kommunene har verktøy for å håndtere akutte situasjoner med dårlig luftkvalitet, men både i Oslo og Bergen har man vært usikre på hvilke tiltak kommunene kan ta i bruk. I møtet i dag har vi sett på eksisterende fullmakter og muligheter, sier Solvik-Olsen.

[factbox id="1"]

Dersom kommunene har et ønske om å inkludere fylkes- og riksveier i noen av disse tiltakene, må det skje i samarbeid med Statens vegvesen.

Kommunene kan også heve bomsatsene i akutte perioder i bompengeringene (tiltaket kan omfatte alle typer offentlig vei). Dette krever at det utarbeides lokale forskrifter som er klare før de akutte episodene inntreffer.

Må ta i bruk de virkemidlene

– Det er viktig at kommunene tar i bruk de virkemidlene de allerede har og fatter nødvendig lokale vedtak. Det har samtidig vært svært nyttig å få avklart hvilke tiltak kommunene ønsker. Vi registrerer at kommunene ønsker ytterligere restriksjoner på biltrafikken ellers i året, også på dager med lite luftforurensing.

- I tråd med Stortingets vedtak arbeider vi med ønsket om permanente lavutslippssoner og miljødifferensiering av bompenger. Det er viktig å skille mellom akutte og permanente tiltak, og jeg opplever at møtet i dag har bidratt til at dette skillet nå står klarere frem for de lokale myndighetene, sier samferdselsministeren.

Det arbeides nå videre på administrativt nivå mellom Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og Oslo og Bergen kommuner. Det legges også opp til et nytt møte på politisk nivå.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen