Akuttiltak mot luftforurensning tilgjengelig

Akuttiltak mot luftforurensning tilgjengelig

- Møtet med Oslo og Bergen var nyttig og oppklarende. Alle ønsker bedre byluft, og storbyene har en rekke akuttiltak de kan sette i verk.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag hadde møte med representanter fra Oslo og Bergen om akuttiltak mot luftforurensning. Bakgrunnen for invitasjonen fra samferdselsministeren er at det i Oslo og Bergen i vinter flere ganger har vært målt høy luftforurensning.

Kan håndtere akutte situasjoner

- Kommunene har verktøy for å håndtere akutte situasjoner med dårlig luftkvalitet, men både i Oslo og Bergen har man vært usikre på hvilke tiltak kommunene kan ta i bruk. I møtet i dag har vi sett på eksisterende fullmakter og muligheter, sier Solvik-Olsen.

[factbox id="1"]

Dersom kommunene har et ønske om å inkludere fylkes- og riksveier i noen av disse tiltakene, må det skje i samarbeid med Statens vegvesen.

Kommunene kan også heve bomsatsene i akutte perioder i bompengeringene (tiltaket kan omfatte alle typer offentlig vei). Dette krever at det utarbeides lokale forskrifter som er klare før de akutte episodene inntreffer.

Må ta i bruk de virkemidlene

– Det er viktig at kommunene tar i bruk de virkemidlene de allerede har og fatter nødvendig lokale vedtak. Det har samtidig vært svært nyttig å få avklart hvilke tiltak kommunene ønsker. Vi registrerer at kommunene ønsker ytterligere restriksjoner på biltrafikken ellers i året, også på dager med lite luftforurensing.

- I tråd med Stortingets vedtak arbeider vi med ønsket om permanente lavutslippssoner og miljødifferensiering av bompenger. Det er viktig å skille mellom akutte og permanente tiltak, og jeg opplever at møtet i dag har bidratt til at dette skillet nå står klarere frem for de lokale myndighetene, sier samferdselsministeren.

Det arbeides nå videre på administrativt nivå mellom Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og Oslo og Bergen kommuner. Det legges også opp til et nytt møte på politisk nivå.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen