Det varmgule lyset fra høytrykksnatrium står i sterk kontrast til LED lyset.
Det varmgule lyset fra høytrykksnatrium står i sterk kontrast til LED lyset. (Foto: NRK)

Aktivitetsstyrt belysning sparer samfunnet for store summer

Lys når du trenger det: Lysstyrken går fra 20 -100 prosent når gående, syklende eller bilførere aktiviserer lyset med sine bevegelser.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Armaturer med høytrykknatrium har fått hard konkurranse, slår Arne Jørgensen i Vegdirektoratet fast. Den kryptiske betegnelsen er altså navnet på lyskilden til nesten all veibelysning, både her hjemme og i hele Europa.

Det varmgule lyset vi er vant med fra veiene byttes etter hvert ut med LED lys. På strekninger med lav trafikk kan LED lysets evne til å dimme opp og ned være særlig lønnsomt. Med en liten radar på hver lyktestolpe kan styrken på LED lys senkes når det ikke er aktivitet. Kommer det en bil, fotgjenger eller syklist går lyset opp til full styrke. Like raskt går det ned til minimum når trafikanten har passert.

– Akkurat dette systemet har vært i drift siden oktober i fjor på fv 155 ved Utstranda, forbi ferjeleiet til Utøya. Der er det satt opp en liten radar på hver av de 220 stolpene, forteller Jørgensen.

LED gir bedre lys til lavere pris

– På nye anlegg monteres uten unntak LED armatur. De gir et mye hvitere lys som har mange fordeler, sier Jørgensen.

Han forteller at hvitere lys gjør det lettere å oppfatte detaljer i våre omgivelser i tillegg til at det virker mer oppkvikkende enn det varme, gule lyset. LED lys kan dessuten dimmes ned til bare 20 prosent av lysstyrken, noe som gjør det mye mer fleksibelt – for eksempel på veier med lav trafikk.

Også eldre anlegg vil etterhvert nyte godt av moderne teknologi. Når det gamle armaturet må byttes ut erstattes det av LED. Men levetiden på forrige generasjon armaturer er nærmere 30 år, så det vil ta lang tid før landet bades i blendahvitt lys.

Høyere innkjøpspris, mye mer energieffektivt

– LED armaturer er fortsatt dyrere enn dem vi brukt tidligere, men prisen har gått jevnt nedover. Så selv om innkjøpsprisen er høyere, vil det likevel lønne seg fordi belysningsanlegg med LED blir vesentlig mer energieffektivt, sier han.

Muligheten til å dempe LED lyset bidrar sterkt til lønnsomheten. Det samme gjør det faktum av LED armatur har en levetid på minst 24-25 år. Høytrykksnatrium armaturer har en levetid på 30-35 år. Lyskilden i armaturen må byttes hvert fjerde år. I LED armatur byttes ikke lyskilden, men hele armaturen erstattes når lyset svikter – etter omtrent 25 år.

Sparer 2100 kWh i uka

Erfaringer etter den første måneden med radarstyrt lys ved Utstranda viser at den nye teknologien har stor effekt. Vegvesenet har spart 2100 kilowatt timer ukentlig siden anlegget ble satt opp.

Målinger viser at lyset har vært dimmet ned til 20 prosent av full styrke i 76 prosent av tiden veglyset har vært på.

– Det er mulig å dempe høytrykknatrium også, men maksimum er 50 prosent lys som gir en besparelse i effektforbruk på 30 prosent. Med LED følger kurvene hverandre nesten lineært; dempes lyset med 50 prosent, spares 50 prosent på forbruket, forklarer Arne Jørgensen.

Økodesigndirektivet fra EU

EU’s Økodesigndirektiv setter rammer for belysningen på veiene. De bestemmer blant annet hvilke lyskilder som er tillatt i Europa, og har allerede en lang forbudsliste.

– Høytrykksnatrium kan fort havne på denne listen, men det er ikke sannsynlig at det blir krav om snarlig utfasing. Disse lysarmaturene står langs veiene i hele Europa og vil bety enorme utgifter dersom alle må byttes ut, sier han.

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen