Aksjonerer for sikkerhet ved planoverganger

Aksjonerer for sikkerhet ved planoverganger

Fredag 2. juni arrangeres den internasjonale planovergangsdagen over hele verden. Målet er å fokusere på og øke sikkerheten ved planoverganger. Bane NOR markerer dagen over store deler av landet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tog er trygt, og det er helt trygt å krysse en planovergang - så lenge den brukes riktig. Dessverre kommer det ukentlig, til tider daglig, inn meldinger fra tog- og baneansatte som forteller om uvettig bruk av planoverganger og om ulovlig kryssing av spor:

  • Biler kjører slalåm mellom bommene
  • Voksne klipper hull i gjerder
  • Unger sniker seg under bommen fordi de ikke vil vente på at toget har kjørt.
  • Ungdom utfordrer hverandre til farlig atferd ved jernbanesporet

I tilknytning til planovergangsdagen satser Bane NOR ekstra på holdningsskapende arbeid for trygg kryssing av jernbanespor. Målet er å gi flest mulig kompetanse om sikkerhet ved jernbanesporet, slik at de som skal krysse sporet viser økt aktsomhet og forholder seg til bommer og signaler. Stopp, se og lytt er gode råd når man skal krysse.

Bane NOR gjennomfører aksjoner ved alle landets baner både på planovergangsdagen og dagene i forkant. Noen henvender seg til bilister, andre er rettet mot syklister og gående. Barn og unge er et satsingsområde for holdningsskapende arbeid i Bane NOR.

Sommerlig risiko

- Sommeren er tid for mye utfart i skog og mark, fisketurer og utflukter til badeplasser. Det klippes hull i gjerdene, og det lages snarveier på tvers av skinnene på denne tiden. Mange er på ferie og er uvante med å leve i nærheten av jernbanen. Derfor henvender vi oss direkte til folk på det tidspunktet de trenger ekstra påminnelser om hvor farlig det er å krysse sporet ulovlig, sier Maria Dahl, kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR med ansvar for holdningsskapende arbeid.

Planovergangsulykker

I 2016 skjedde det fire sammenstøt mellom tog og kjøretøy ved planoverganger i Norge; heldigvis uten personskader. I 2015 opplevde vi til sammen elleve sammenstøt. Ti mellom kjøretøy og tog, samt ett mellom gående og tog. Ett menneske ble drept, ett alvorlig skadet og to lettere skadet.

Ni av de elleve hendelsene i 2015 og én i 2016 skjedde ved sikrede planoverganger.

- Dette skyldes i høy grad at folk ikke respekterer de signalene som gis. I flere situasjoner er det mangel på kompetanse som gjør at folk ikke vurderer risikoen godt nok - i andre sammenhenger kan det være uoppmerksomhet. Begge kan i verste fall føre til dødelig utgang, sier Maria Dahl.

Til toppen