Aker Solutions skal bygge jernbanebru

Aker Solutions skal bygge jernbanebru

Bane NOR har etter en anbudskonkurranse valgt Aker Solutions AS som entreprenør for riving og bygging av ny jernbanebru (Launes 3) ved Egersund, samt flomreduserende tiltak.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten har en verdi på om lag 65-70 millioner kroner. Brua som skal skiftes i år er én av tre bruer ved Launes. Aker Solution AS, avdeling Egersund hadde også utførelsesentreprisen for Launes 1, som ble byttet ut sommeren 2016.

Løsninger for ny brukonstruksjon

I desember 2015 forårsaket stormen Synne en stor flom som medførte store skader på jernbanebruene over Launes-sundet. Stor vannføring og høy vannstand i Tengsvågen førte til at landkarene av Launes 3 jernbanebru ble undergravd, og det ble iverksatt midlertidige tiltak for å opprettholde togframføring.

Framtidig ekstremvær har aktualisert flomsikringstiltak i Launes-sundet. Det er utarbeidet en tiltaksplan for utskifting av eksisterende jernbanebru Launes 3, og samtidig utføre tiltak for å forbedre flomsituasjonen i Launes sundet. Tiltaksplanen omfatter en utredning av hydrologiske og grunntekniske forhold og løsninger for ny brukonstruksjon.

Skal graves ut ca 5700 kubikkmeter med løsmasser

Eksisterende bru Launes 3 skal rives og det skal bygges et brusystem på ståltrau med gjennomgående ballastpukk. Den nye ståltraubrua bygges i to spenn på 26 og 28 meter. Den totale brulengden blir 54 meter. Til sammenligning er eksisterende bru er 10,6 m.

I begge ender skal den nye brua skal legges opp på nye landkar av betong som fundamenteres på stålkjernepeler til fjell. Eksisterende fyllinger/brukar i begge ender av brua skal graves ut slik at sundet blir åpnet for å øke vanngjennomstrømningen i Launes-sundet.

Det skal graves ut ca 5700 kubikkmeter med løsmasser og erosjonssikres under den nye brua.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen