Aker Solutions skal bygge jernbanebru

Aker Solutions skal bygge jernbanebru

Bane NOR har etter en anbudskonkurranse valgt Aker Solutions AS som entreprenør for riving og bygging av ny jernbanebru (Launes 3) ved Egersund, samt flomreduserende tiltak.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten har en verdi på om lag 65-70 millioner kroner. Brua som skal skiftes i år er én av tre bruer ved Launes. Aker Solution AS, avdeling Egersund hadde også utførelsesentreprisen for Launes 1, som ble byttet ut sommeren 2016.

Løsninger for ny brukonstruksjon

I desember 2015 forårsaket stormen Synne en stor flom som medførte store skader på jernbanebruene over Launes-sundet. Stor vannføring og høy vannstand i Tengsvågen førte til at landkarene av Launes 3 jernbanebru ble undergravd, og det ble iverksatt midlertidige tiltak for å opprettholde togframføring.

Framtidig ekstremvær har aktualisert flomsikringstiltak i Launes-sundet. Det er utarbeidet en tiltaksplan for utskifting av eksisterende jernbanebru Launes 3, og samtidig utføre tiltak for å forbedre flomsituasjonen i Launes sundet. Tiltaksplanen omfatter en utredning av hydrologiske og grunntekniske forhold og løsninger for ny brukonstruksjon.

Skal graves ut ca 5700 kubikkmeter med løsmasser

Eksisterende bru Launes 3 skal rives og det skal bygges et brusystem på ståltrau med gjennomgående ballastpukk. Den nye ståltraubrua bygges i to spenn på 26 og 28 meter. Den totale brulengden blir 54 meter. Til sammenligning er eksisterende bru er 10,6 m.

I begge ender skal den nye brua skal legges opp på nye landkar av betong som fundamenteres på stålkjernepeler til fjell. Eksisterende fyllinger/brukar i begge ender av brua skal graves ut slik at sundet blir åpnet for å øke vanngjennomstrømningen i Launes-sundet.

Det skal graves ut ca 5700 kubikkmeter med løsmasser og erosjonssikres under den nye brua.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen