Per David Borenstein, prosjektdirektør Bane NOR og Ivar Galaaen (til høyre) direktør i AF Anlegg signerte avtalen med Bane NOR.
Per David Borenstein, prosjektdirektør Bane NOR og Ivar Galaaen (til høyre) direktør i AF Anlegg signerte avtalen med Bane NOR. (Foto: AF Gruppen)

AF Gruppen og Bane NOR signerte Follobane-kontrakt

AF Gruppen signerte i dag kontrakt med Bane NOR og Follobaneprosjektet for arbeid på delprosjektet Drill & Blast.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

AF Gruppen ble tidligere i sommer tildelt kontrakt for området som er omfattet av EPC Drill & Blast, og i dag kunne partene signere avtalen. Oppdraget ble tildelt etter at Bane NOR i januar hevet avtalen med italienske totalentreprenøren Condotte.

– Bane NOR er tilfreds med at AF er valgt til å fullføre dette arbeidet. Denne kontrakten er en viktig brikke for å fullføre prosjektet og vi er godt fornøyd med den innsatsen AF har vist i prosjektet så langt, sier prosjektdirektør Per David Borenstein.

Kontrakten inkluderer gjenstående grunn- og betongarbeid i Ekebergåsen for inngående Østfoldbane, samt Follobanetunnelene fra TBM-entreprisen ut til dagsonen ved Loenga. Arbeidet omfatter blant annet etablering av lining, drenering, pumpestasjon og øvrig grunnarbeid knyttet til ferdigstilling av delprosjektet.

– AF Gruppen er svært fornøyd med å få tillit fra Bane NOR om å ferdigstille det krevende arbeidet. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har med Bane Nor, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Kontrakten har en verdi på ca. MNOK 400 ekskl. MVA

Fakta

Follobaneprosjektet er i dag nær 65 prosent ferdig. Tunnelboringen med fire, store tunnelboremaskiner er 75 prosent ferdig. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski får Nordens lengste jernbanetunnel. I Ski er blant annet omleggingen av Østfoldbanen og nye Nordbyveien bro fullført og i sommer skal det blant annet legges flere nye spor. Prosjektet som er Norges hittil største innen samferdsel, bygges ut samtidig fra fem anleggsområder og skal etter planen være ferdig i desember 2021.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen