AF Gruppen innstilt til rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen

AF Gruppen innstilt til rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen

AF Gruppen (AFG) er av Statens vegvesen Region sør innstilt til kontrakt om rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Fosskolltunnelen på E 18 i Lier kommune. Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider i og utenfor tunnel, fjellsikring, vann- og frostsikring, tekniske bygg og elektroarbeider.

Arbeidet starter i oktober 2015 med forventet ferdigstillelse januar 2017. Kontrakten er en hovedentreprise og verdien er estimert til MNOK 157 ekskl. mva.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppens anleggsvirksomhet. Vi har bred erfaring med kompliserte samferdselsprosjekter og tunnelrehabilitering, og ser frem til et godt samarbeid med Statens vegvesen, sier konsernsjef Pål Egil Rønn i AF Gruppen.

Tre parallelle tunnelløp

E18 Fosskolltunnelen består av tre parallelle tunnelløp som alle skal utbedres for å tilfredsstille kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg utføres en del påkrevde vedlikeholdstiltak, samt miljøtiltak for å rense vegovervann fra tunnelanlegget ut i lokale bekker og vassdrag.

Trafikkavvikling i utbedringsperioden senhøst 2015 og ut 2016

Det er omfattende arbeider som skal utføres og arbeidene er planlagt startet opp senhøst 2015 med varighet ut 2016. I denne perioden helstenges hvert av tunnelløpa mens utbedringsarbeidene pågår, trafikkavvikling forutsettes da via øvrige to tunnelløp. Det legges opp til å holde to kjørefelt åpne til enhver tid på dagtid i begge kjøreretninger langs E18.

Forberedende tiltak

I forkant av utbedringen av tunnelanlegget utføres en del forberedende tiltak i form av etablering av trafikkstyringsanlegg i påkjøringen til E18 ved Brakerøya, i Kjellstadkrysset og i Tranbykrysset. Disse arbeidene utføres primært på nattestid og vil ikke være til hinder for trafikkavvikling.

Det er mye arbeid som skal gjøres i tunnelanlegget

  • alt gammelt sikkerhetsutstyr skiftes ut, elektronisk utstyr og styringssystemer
  • alle tre tunnelløp får ny belysning og sikkerhetsutstyr
  • det skal utføres supplerende ettersikring av berg, nytt vann- og frostsikringshvelv monteres
  • nytt rensebasseng monteres like syd for tunnelanlegget
  • trafikkstyringsanlegg i dagsonen etableres for å kunne stoppe og lede om trafikk langs E18

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen