AF Gruppen innstilt av Sporveien Oslo

AF Gruppen innstilt av Sporveien Oslo

AF Gruppen er av Sporveien Oslo innstilt som entreprenør for utførelse av U1 – Underbygning for Østensjøbanen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Østensjøbanen. Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider i form av masseutskifting, rørlegging og kabeltraseer, oppgradering av to tunneler inkludert vann- og frostsikring, betongrehabilitering, betongarbeider og oppgradering av åtte t-bane stasjoner.

[factbox id="1"]

Hovedentreprise verdt 378 millioner

Arbeidet starter i mai 2015 med forventet ferdigstillelse i mars 2016. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 378.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppens anleggsvirksomhet. Det kreves stor kapasitet og god kompetanse for å lykkes med denne kontrakten. Vi ser frem til et godt samarbeid med kunden, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen