AF Gruppen innstilt av Sporveien Oslo

AF Gruppen innstilt av Sporveien Oslo

AF Gruppen er av Sporveien Oslo innstilt som entreprenør for utførelse av U1 – Underbygning for Østensjøbanen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Østensjøbanen. Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider i form av masseutskifting, rørlegging og kabeltraseer, oppgradering av to tunneler inkludert vann- og frostsikring, betongrehabilitering, betongarbeider og oppgradering av åtte t-bane stasjoner.

[factbox id="1"]

Hovedentreprise verdt 378 millioner

Arbeidet starter i mai 2015 med forventet ferdigstillelse i mars 2016. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 378.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppens anleggsvirksomhet. Det kreves stor kapasitet og god kompetanse for å lykkes med denne kontrakten. Vi ser frem til et godt samarbeid med kunden, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Til toppen