AF Gruppen bygger fylkesvei 32 i Porsgrunn

AF Gruppen bygger fylkesvei 32 i Porsgrunn

AF Gruppen (AFG) er innstilt av Statens vegvesen Region sør som totalentreprenør for byggingen av fylkesvei 32 i Porsgrunn.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fylkesvei 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvkrysset) er det største vegprosjektet i bypakke Grenland. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise og omfatter prosjektering og bygging av ny fylkesveg mellom jernbanen og boligbebyggelsen.

[img id="1"]

Grunnforholdene er vanskelige og Statens vegvesen ønsket entreprenørenes forslag til teknisk løsning. AF Gruppen og Norconsult har i nært samspill med Statens vegvesen gjennom prosedyre for konkurransepreget dialog utviklet den tekniske løsningen.

Avtalen har en verdi på ca. MNOK 230 eks. mva. Etter en planleggings- og prosjekteringsperiode starter arbeidene i februar 2016. Entreprisen skal ferdigstilles sommeren 2018.

- AF har lang erfaring med komplekse og urbane multidisiplinære prosjekter, og denne totalentreprisen passer godt til vår kapasitet og kompetanse. Vi er derfor glade for å ha blitt valgt til å gjennomføre dette prosjektet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen