Advarer mot usikret påskelast

Advarer mot usikret påskelast

En løs skisko kan bli et livsfarlig prosjektil hvis du pakker bilen feil på tur til påske. Vegvesenet ber folk bruke hodet. Selv en løs iPad i baksetet kan ta liv.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fullastede biler er et vanlig syn i påsketrafikken. Bagasje, skiutstyr og annet er med når påskefolk setter kurs mot familie eller hytta.

Last dreper

- Ved en ulykke eller bråbrems vil usikrede gjenstander bak eller oppå bilen slynges fremover og utgjør en stor fare for deg selv og passasjerene. Mangelfull og dårlig sikring av last i bil førte til at skadeomfanget ble større i om lag 20 dødsulykker de siste fem årene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

[img id="1"]

Han forteller at Vegvesenet kjenner til ulykker hvor personer har overlevd den første kollisjonen, men har omkommet etter å ha blitt truffet av usikret last inne i bilen

- Dessverre har usikret last i fri fart fremover etter en kollisjon tatt liv som ellers ville vært spart på vegene. All last må sikres forsvarlig før du starter kjøringen, sier vegdirektøren.

iPad på 72 kg

Det er store krefter som arbeider i en kollisjon. Noe så hverdagslig som en handlepose i baksetet farer fremover med en kraft på over 150 kilo i en kollisjon i 50 kilometer i timen. Øker farten, øker også kraften ytterligere.

En iPad veier om lag 0,6 kilo. Usikret i baksetet vil denne treffe seteryggen foran med en kraft 18 kilo ved en bråstopp i 50 km/t. Dersom farten økes til 70 vil kraften fordobles til 36 kilo. Når hastigheten dobles, firedobles kraften. Kjører du i 100 km/t blir en iPad i ungenes hender et «hammerslag» på 72 kilo i seteryggen eller i bakhodet.

- Det bør du tenke på når du slenger inn handleposen eller en bag i baksetet. iPader, laptoper og videoskjermer må enten fastmonteres eller vente til dere er fremme. Vi vil ha alle trygt hjem, sier Gustavsen.

Nyttige tips: Last bilen riktig

  • Store gjenstander skal plasseres i bagasjerommet eller sikres i en boks eller et bagasjenett. Oppbevar små gjenstander i hanskerommet eller under setet
  • Legg de letteste gjenstandene øverst, men bare opp til nakkestøttene på baksetet. Tunge ting skal så lavt som mulig i bilen.
  • Ikke oppbevar gjenstander på hattehyllen.
  • Pass på at du ikke stabler bagasjen slik at sikten hindres.
  • Fordel lasten fra side til side så godt det lar seg gjøre, og legg de tyngste gjenstandene nederst, i midten og så langt foran som mulig.
  • Ved transport av lang og tung last kan du legge baksetet ned.
  • Bruk innebygde kroker der det finnes for å hindre at tung last sklir inn i baksetet og ødelegger det. Bruk noe av tilbehør som gjør både lastingen og sikringen av lasten enklere, som stropper, beskyttelsesnett, lasteholdere, takstativer og takbokser.
  • Skiboks gir ekstra plass, men egner seg best til lette gjenstander. En tung skiboks på taket endrer bilens kjøreegenskaper, spesielt i svinger. Følg instruksjonsheftets anvisninger om maksimal last (vanligvis 40-90 kg).

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen