Snøsmeltingen har gjort en parkeringsplass på Skedsmokorset om til et 30 cm dypt flombasseng.
Snøsmeltingen har gjort en parkeringsplass på Skedsmokorset om til et 30 cm dypt flombasseng. (Foto: Ragnhild Nordhagen)

Advarer mot rask snøsmelting i Sør-Norge

Med rekordmye snø i lavlandet sørpå advarer Rådgivende Ingeniørers Forening mot rask snøsmelting, spesielt i tettbygde strøk. – Dersom vi får en situasjon med svært rask snøsmelting kan vi risikere lokale oversvømmelser i tettbygde strøk som følge av at de naturlige vann- og flomveiene er dekket av store mengder kompakt måkesnø, advarer Svein Erik Bakken som er leder for foreningens ekspertgruppe innenfor vann- og miljøteknikk.

  • flom
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sjelden har boligstrøk og byer spesielt i den sørlige delen av Norge, vært dekket av mer snø enn i år. I Bærumsmarka utenfor Oslo snødde snøstasjonen nesten ned i februar og man måtte tilbake til 1995 for å finne tilsvarende snømengder. I følge NVE er det i år mer snø enn vanlig særlig i de lavereliggende områdene. I løpet av vinteren har det i tillegg vært gjennomgående kaldt, så store mengder av snøen er fremdeles intakt. NVE bekreftet i flomvarselet den 19. mars at snømengdene skaper betydelig økt flomfare sørpå i år: «Lavereliggende områder på Sør- og Østlandet er spesielt utsatt i år.»

Rådgivende Ingeniørers Forening er særlig bekymret over at veigrøftene og avløpsslukene i tettbygde strøk er dekket av knallhard, tilfrosset snø fra blant annet måkingen gjennom hele vinteren.

– Veigrøftene er de naturlige flomveiene og når snøen skal smelte kan veien bli selve flomveien. Kombinert med at mange av slukene og stikkrennene er tettet til av den samme måkesnøen, kan man få lokale, unaturlige flombassenger som igjen kan føre til vannskader og utilgjengelighet til eiendommene i perioder. Vi anbefaler derfor huseiere å ta en vurdering av sine eiendommer og sjekke hvordan snøsmeltingen vil virke inn på deres enkelte eiendom. Vi anbefaler også å åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer og liknende for å sikre at vannet får fri passasje, sier Bakken. 

Administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen har identifisert et åpent sluk som snøvannet kan renne ned i ved en vei i Oslo hvor veigrøftene er dekket av mye snø. Foto: RIF

Hvis også kommunene gjennomgår og øver på sine beredskapsplaner og sørger for å gjennomføre de beredskapsmessige tiltak som ligger inne, er det grunn til å forvente at man er godt forberedt på en eventuell flomsituasjon. Det er i den nærmeste tiden nå man legger grunnlaget for at konsekvensene blir så små som mulige.

I fjor sendte Rådgivende Ingeniørers forening sammen med Maskinentreprenørenes forening, Finans Norge, KS, Norsk Kommunalteknisk forening (NKS), Naturviterne og Norges Bondelag et brev til regjeringen i forbindelse med Statsbudsjettet som reduserte bevilgningene til flomsikring via NVE.

– Det er et betydelig etterslep i sikringsarbeidet og det er behov for 200 millioner kroner ekstra til flom- og skredsikring hvert år. Årets snøsmelting kan aktualisere vårt krav om økte bevilgninger til flomsikring, sier Liv Kari Skudal Hansteen,  administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen