Advarer mot livsfarlig hærverk

Advarer mot livsfarlig hærverk

Hærverk førte til nylig til to tilfeller av strømbrudd på Gjøvikbanen. Mange reisende ble rammet av forsinkelser og innstilte tog på grunn av hærverket som i verste fall kunne endt med alvorlige personskader eller en dødsulykke.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Etter meldinger om strømbrudd ble det foretatt omfattende feilsøking mellom Sandermosen og Nittedal. I den forbindelse ble det avdekket at noen hadde «moret» seg med å kaste pinner og kvister på koplingspunkter i et anlegg ved Movatn. Tilsvarende hærverk var også årsaken til et nytt strømbrudd dagen etter.

[img id="1"]

Høyspenning livsfare

Jernbaneverket ser naturligvis svært alvorlig på hendelsene, og har politianmeldt hærverket. Det er samtidig grunn til å minne om at enhver form for «tukling» og nærkontakt med høyspenningsanlegg bokstavelig talt er forbundet med livsfare. Lange gjenstander som kommer i farlig nærhet kan føre til livstruende skader eller dødsfall som følge av overslag. I tillegg kan gnistregn føre til alvorlige gress- og skogbranner.

Tankeløst hærverk

Det er ikke kjent hvem som står bak hærverket ved Movatn.

- Vi kan imidlertid ikke utelukke at det dreier seg om tankeløse «guttestreker». Vi henstiller derfor til foreldre og foresatte å forklare barn og ungdom at hærverk ikke bare er forbudt. Det er også forbundet med livsfare, uttaler Jernbaneverket i en pressemelding.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen