Advarer mot livsfarlig hærverk

Advarer mot livsfarlig hærverk

Hærverk førte til nylig til to tilfeller av strømbrudd på Gjøvikbanen. Mange reisende ble rammet av forsinkelser og innstilte tog på grunn av hærverket som i verste fall kunne endt med alvorlige personskader eller en dødsulykke.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Etter meldinger om strømbrudd ble det foretatt omfattende feilsøking mellom Sandermosen og Nittedal. I den forbindelse ble det avdekket at noen hadde «moret» seg med å kaste pinner og kvister på koplingspunkter i et anlegg ved Movatn. Tilsvarende hærverk var også årsaken til et nytt strømbrudd dagen etter.

[img id="1"]

Høyspenning livsfare

Jernbaneverket ser naturligvis svært alvorlig på hendelsene, og har politianmeldt hærverket. Det er samtidig grunn til å minne om at enhver form for «tukling» og nærkontakt med høyspenningsanlegg bokstavelig talt er forbundet med livsfare. Lange gjenstander som kommer i farlig nærhet kan føre til livstruende skader eller dødsfall som følge av overslag. I tillegg kan gnistregn føre til alvorlige gress- og skogbranner.

Tankeløst hærverk

Det er ikke kjent hvem som står bak hærverket ved Movatn.

- Vi kan imidlertid ikke utelukke at det dreier seg om tankeløse «guttestreker». Vi henstiller derfor til foreldre og foresatte å forklare barn og ungdom at hærverk ikke bare er forbudt. Det er også forbundet med livsfare, uttaler Jernbaneverket i en pressemelding.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen